Flickor får inte diagnosen autism i lika stor utsträckning som pojkar, och de får också diagnosen, och därmed insatser, senare i livet än pojkar.
I Göteborg screenar BVC alla barn vid 2,5 års ålder avseende språk och kommunikation/samspel, och alla barn under fyra år med misstänkt autism remitteras till barnneuropsykiatriska kliniken. De flickor som under en period av två år remitterades dit studerades av forskare vid Gillbergcentrum. De tittade på flickornas kommunikativa och sociala förmåga, motorik, problemlösningsförmåga, beteende, anpassning i vardagen och slutliga diagnos, och jämförde detta med pojkars.
– Resultaten blev, lite förvånande, att vi inte kunde påvisa några skillnader, sa Gunilla Westman Andersson, specialpedagog och doktorand vid Gillbergcentrum, vid en presskonferens på onsdagen.
Forskarna frågar sig nu vad resultaten innebär.