Misstankarna gällde att hon skulle ha manipulerat data i vetenskapliga arbeten under sin tidigare anställning vid Karolinska institutet, KI (se LT 38/2010).
I en tidigare utredning av Vetenskapsrådet, VR, pekades hon ut för grovt forskningsfusk och VR drog in hennes anslag. Efter att det senare uppdagades att utredningen hade allvarliga formella brister drogs den tillbaka av VR.
En ny anmälan gjordes tidigare i år av KI till Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, som sedan 2010 hanterar oredlighetsärenden. Nu meddelar CEPN att man inte kommer att driva utredningen vidare. Skälet är att de misstankar som riktats mot professorn inte anses tillräckligt välgrundade och att nämnden inte har möjlighet att avgöra ärenden där enbart ord står mot ord.