Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm framhöll arbetsgivarnas ansvar, och ansåg att fortbildning bör ingå i det ledningssystem för verksamhetsutveckling som vårdgivare är skyldiga att ha.
– Kunskapskapitalet är personalen. Och för att utveckla det kapitalet behövs fortbildning.
I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem nämns dock varken fortbildning eller kompetensutveckling specifikt, och moderatorn Tobias Smedberg från Läkaresällskapet undrade om inte föreskrifterna borde vara mer tydliga.
– Nej, Socialstyrelsen ska inte lägga sig i hur det läggs upp. Det ska vara en diskussion mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, svarade Lars-Erik Holm.
Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, menade att det har funnits en inställning att fortbildningen är professionens ansvar.
– Men det är inte bara ett individuellt ansvar utan något som ska ske i dialog med närmsta chef utifrån verksamhetens behov.
Ett första steg, enligt Stiernstedt, är att arbetsgivarna börjar dokumentera vilken fortbildning som medarbetarna faktiskt får.
– Vi har varit dåliga på att kommunicera vad vi menar med ledningssystem. Men där ingår att dokumentera och ha koll, och det har man inte i dag.
Även Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting, menade att det finns ett delat ansvar.
– Som beställare av vård har vi ett ansvar att ställa krav på att det finns ett ledningssystem hos de vårdgivare vi har avtal med.
Från publiken kom en fråga om paneldeltagarna kunde tänka sig ett system med fortbildningspoäng och obligatorisk recertifiering av läkare, något som finns i vissa länder.
– Jag tror mer på morötter än piska för att locka med ovilliga kolleger. Men man kanske måste diskutera formen, sa Catarina Andersson Forsman.
– Jag har varit tveksam, eftersom jag sett hur sådana system kan missbrukas. Men jag har blivit mindre säker med tiden. Kan man hitta ett vettigt sätt är jag beredd att föra en sådan diskussion, sa Göran Stiernstedt.