Sömnapné betraktas oftast som ett problem hos män, men en undersökning gjord i Uppsala inom ramen för en befolkningsstudie av sömn och hälsa hos kvinnor visar att det är vanligt även bland kvinnor.
Eva Lindberg, professor och lungläkare vid Sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, berättade om resultaten vid en presskonferens på onsdagen. 400 kvinnor i åldern 20–70 år, utvalda ur en grupp om 10 000 kvinnor i befolkningen, undersöktes med hjälp av frågeformulär och polysomnografi. Av de 400 kvinnorna visade sig hälften lida av obstruktiv sömnapné, och 5,9 procent av grav sömnapné.
Andelen ökade med stigande ålder och BMI.
Obstruktiv sömnapné definieras som minst fem andningsuppehåll i timmen, grav dito som minst 30 uppehåll i timmen.