Från och med den 1 september i år rapporterar alla landsting varje morgon klockan sex antalet utlokaliserade och överbelagda patienter, vilket har varit ett av kriterierna för att få del av årets patientsäkerhetsmedel från regeringen.
Vid en workshop på Medicinska riksstämman redovisade Margareta Berglund Rödén från SKL resultatet från de två första månaderna. De första sifforna pekar mot en genomsnittlig överbeläggningsgrad i landet på i grova tal två patienter per 100 disponibla vårdplatser i den somatiska vården. Antalet utlokaliserade patienter är något mindre, runt en per 100 disponibla vårdplatser. Även psykiatrin har mellan en och två överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.
– Men det är stor variation mellan olika dagar, och för att kunna se en trend måste vi mäta mellan ett halvår och ett år, sa Margareta Berglund Rödén.
Det återstår dock en del kvalitetssäkringsarbete. Det viktigaste handlar om att se till att alla har definitionen av en disponibel vårdplats klar för sig. Definitionen utgår från tillgänglig personal och andra resurser och kan därför variera från dag till dag.
– Det kräver ett annat sätt att arbeta där man lägger ansvar och befogenheter längre ut i verksamheterna. Det är inte ledningarna inte vana vid, man är van att en gång om året kunna bestämma att »så här många vårdplatser har vi«.
Man kommer dock inte att vänta på att uppgifterna är helt kvalitetssäkrade innan man offentliggör dem för allmänheten. Planen är att siffrorna ska börja läggas ut i början av 2013, troligtvis på SKL:s webbplats Väntetider i vården.
– Hela tanken med projektet är att skapa en tydlig transparens och därigenom skapa ett tryck för förändring.
Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, berättade att målet är att beläggningsstatistiken ska redovisas i Öppna jämförelser.
– Men det kräver nog minst minst ett års arbete till.
Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på SKL, menade att det viktiga nu är att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte för att kunna stötta det lokala arbetet.
– Jag får ibland frågan »när blir man belönad?«. Jag tror att det är farligt att lägga fokus på det nu. Det viktiga är att siffrorna blir ett underlag för förändringsarbete.