Det tjänstepensionsavtal som i dag gäller för alla landstings- och kommunalanställda läkare, KAP-KL, har sagts upp av arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och landsting (SKL)/Pacta, som vill omförhandla avtalsvillkoren med Läkarförbundet och övriga avtalsslutande parter.
I dag är avtalet uppdelat i en premiebestämd del, som gäller alla, och en förmånsbestämd del som gäller anställda med löner över 7,5 inkomstbasbelopp (för år 2012: 409 600 kr per år), det vill säga de flesta läkare. Den sista delen vill SKL ta bort och i stället ha ett helt premiebestämt pensionssystem, ett förslag som kräver noggrann analys, enligt Läkarförbundet, som arbetar för att nuvarande avtal ska förlängas efter årsskiftet och tills man kommit överens om ett nytt.
Men SKL vill endast förlänga det gamla avtalet »för det fall att förutsättningarna för överenskommelse om ett nytt pensionsavtal är goda«, se SKL:s webbplats.
Om avtalet inte skulle förlängas är det oklart vilka villkor som kommer att erbjudas den som efter årsskiftet – och innan nytt avtal träffats – får ett nytt anställningskontrakt. SKL skriver på sin webbplats att för dessa arbetstagare kommer »SKL och Pacta att ta fram ensidiga riktlinjer om avgiftsbestämd pension«.

Läs även på Läkarförbundets webbplats:

Förhandlingar om nytt pensionsavtal
Pensionsavtal uppsagt