I går godkände Läkarförbundets styrelse en vägledning till läkare vid användning av sociala medier, som förbundets etik- och ansvarsråd (EAR) och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik gemensamt tagit fram.
Vid EAR:s och Läkaresällskapets etikdelegations gemensamma etikdag för två år sedan diskuterades läkaretik på nätet och då kom frågan upp om riktlinjer. Thomas Flodin, ordförande i EAR, säger att man sedan sett att många andra jämförbara länder redan har, eller håller på att ta fram, regler för läkares kommunikation och närvaro på nätet. Thomas Flodin påpekar att det som Läkarförbundet och Läkaresällskapet nu enats om emellertid inte är regler, utan råd.
– Det betonar att det inte rör sig om knivskarpa rätt eller fel.
Varför behövs då särskilda anvisningar för hur man bör bete sig i sociala medier? Kan man som läkare inte bara luta sig mot de regelverk som Läkarförbundet redan antagit om etik i allmänhet och till exempel marknadsföring i synnerhet?
– Sociala medier är ett nytt och kraftigt växande sätt att kommunicera, säger Thomas Flodin och fortsätter:
– Internet är inte vilket medium som helst. Spridning och tillgång är enorm, och det man en gång skrivit går aldrig att ta bort. Det man skrivit kan också läggas ihop på sätt som man kanske inte förutsett från början.
Just de riskerna påminns man också inledningsvis om i råden. Mer konkret uppmanas läkare och läkarstudenter att särskilt ge akt på fem områden:
• Sekretesslagstiftningen. Hälso- och sjukvårdssekretessen gäller även i sociala medier, också i slutna forum. Inte ens avidentifierad information bör publiceras i sociala medier. Om du själv utsätts för nätkritik från patienter eller anhöriga så är du på grund av sekretessreglerna ändå förhindrad att gå i svaromål.
• Patient–läkarrelationen. Upprätthåll en professionell relation med din patient. Det är oftast olämpligt att utbyta personlig information med patienter på nätet. Om en person i ditt sociala nätverk på internet blir din patient måste du överväga om det är lämpligt att fortsätta den kontakten i nätverket.
• Läkarkårens anseende. Även inlägg som inte bryter mot sekretessen kan vara olämpliga och skada förtroendet för läkarkåren. Tonen bör vara sansad när du uttalar dig i professionella frågor, men även läkare som använder sociala medier privat bör tänka på detta.
• Marknadsföring. Läkare ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning. Läkarförbundets marknadsföringsregler gäller även i sociala medier.
• Kritik av arbetsgivaren. Du bör ta reda på vilken policy din arbetsgivare har i fråga om användningen av sociala medier. Även om man som offentligt anställd ofta har rätt att kritisera sin arbetsgivare bör det göras med viss eftertanke. Som privatanställd har man däremot ofta lojalitetsplikt, och det finns därför anledning till stor försiktighet när det gäller offentlig kritik mot sin arbetsgivare.
Råden kommer enligt Thomas Flodin att finnas på Läkarförbundets webbplats.