Debatten i Sverige har blivit alltför »digital«. Antingen är man för eller emot privat vård. I stället borde diskussionen handla om kvalitet, sade Centerledaren och näringsministern Annie Lööf:
– De offentliga beställarna måste ställa hårda krav på kvaliteten. Men för att få kvalitet behövs mångfald och alternativ. Det får man inte om man förbjuder vinster.
Vänsterledaren Jonas Sjöstedt var av motsatt uppfattning:
– Jag är positiv till en rad olika driftformer förutom offentlig drift, sade han. Till exempel kooperativ och stiftelser. Men inte vinstgivande företag. Jag är också emot fri etablering. Var exempelvis en vårdcentral ska ligga, ska bestämmas med demokratiska beslut.
Som argument för sin linje återkom Sjöstedt flera gånger till riskkapitalbolagen och deras vinster. Annie Lööf genmälde att regeringen har beslutat om att begränsa räntesnurrorna, och hon påminde om att 94 procent av vårdföretagen i Sverige är småföretag med färre än 20 anställda.
Hon fick stöd från Carola Lemne, läkare och vd för Praktikertjänst:
– I Sverige är den privata sjukvården en småföretagarbransch och en kvinnobransch. Och vinst är bra för att den ger handlingsfrihet. När man går back, läggs allt fokus på besparingar.
– Jag förstår inte heller varför just sjukvården inte skulle få gå med vinst. I Sverige finns det fem andra branscher som är större än sjukvården och som också lever på skattepengar, bland annat bygg och IT. Där ifrågasätter ingen att företagen får gå med vinst, sa Carola Lemne.
Inge Axelsson, barnläkare och professor vid Mittuniversitetet, förde in ett nytt element i debatten. I främst USA finns en driftform som kallas »not-for-profit«, där verksamheten får ge vinst, men denna måste återinvesteras i vården. Flera olika översiktsartiklar visar att sjukhus som drivs på detta sätt är överlägsna de vinstgivande. De ger bättre vård till lägre kostnad, sa han.
Carola Lemne invände att studierna främst gäller amerikanska förhållanden, och att det är osäkert om de är relevanta för Sverige. Hon påpekade också att den omtalade SNS-rapporten om den svenska sjukvården inte kunde bevisa att privat vård är vare sig bättre eller sämre än den offentliga.