De uppgifter vid Socialstyrelsen som flyttar till den nya myndigheten rör folk- och miljöhälsorapportering, uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa inom hälsoskydd.
Bildandet av den nya myndigheten Institutet för folkhälsa blir det tredje steget i regeringens ambition att förändra myndighetsstrukturen inom vård och omsorg, enligt promemorian.
Första steget är den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, som ska bildas den 1 juni 2013.
Steg två är ombildningen av Apotekens Service AB till en infrastrukturmyndighet den 1 januari 2014.

Vad gäller regeringens fortsatta planer för en förändrad styrning av vård- och omsorgssektorn står »ansvaret för kunskapsstyrningens normativa delar« näst i tur. Ansvaret ska tydliggöras, och det nationella kunskapsstödet till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och folkhälsoarbetet ska samordnas, enligt promemorian, något som kommer att beröra en rad myndigheter.