I slutet av oktober fick verksamhetscheferna vid alla landets vårdcentraler en enkät med 11 frågor om läkarbemanningen.
– Bristen på fasta läkare i primärvården är ett av sjukvårdens allra största problem och framför allt är det ett väldigt allvarligt arbetsmiljöproblem för allmänläkarna.
Det säger Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet. Han menar också att Läkarförbundet därvidlag är enigt med personalcheferna i landstingen, även om de mest ser problemet med stafettläkarfrågan.
– Vi måste hitta ett sätt att få en långsiktig plan för hur man kan uppnå en bra bemanning i primärvården. Risken finns att den här situationen blir en självgående ond spiral på de ställen som har dålig bemanning och svårigheter med rekrytering. Enkäten är ett sätt att lyfta upp de här frågorna på dagordningen och få en mer samlad syn, säger Svante Pettersson.
Nu har Läkarförbundet alltså fått in svar från cirka 80 procent av vårdcentralerna. På Gotland och i Dalarna är svarsfrekvensen lägre medan samtliga vårdcentraler i Jämtland kan bockas av på listan.
Att så många har svarat tror Svante Pettersson beror på att många känner igen och brottas med frågeställningarna i enkäten. Men trots hög svarsfrekvens anser Svante Pettersson att det är nödvändigt att den blir ännu högre för att undersökningen ska bli användbar på landstingsnivå.
– Det finns ingen nationell nivå för det här. Grundelementet är ST-planeringen. Eftersom det är i landstingen besluten om antal platser för specialisttjänstgöring fattas, måste det finnas en konkret beskrivning för varje landsting.
Förutom att verksamhetscheferna alltså i stor utsträckning besvarat enkäten säger Svante Pettersson att enkäten också väckt stort engagemang och gensvar hos medlemmar i allmänhet.
– Vi har fått massor av mejl där man beskriver problemet och har idéer om hur man skulle kunna lösa problemet eller hur man bör jobba vidare med frågan. Det är verkligen tydligt att bemanningen är ett stort bekymmer, läkarna i primärvården känner av det här i vardagen och har stora förväntningar på att vår undersökning ska kunna lyfta upp frågan.
Svante Pettersson hoppas att såväl resultatet från enkäten som responsen från enskilda läkare ska kunna sammanställas till en rapport. Men trots de glada tongångarna menar han att Läkarförbundet egentligen gör undersökningen utifrån förutsättningen »härtill nödd och tvungen«. Svante Pettersson tycker att det är obegripligt att det inte finns ett nationellt system för att få en bild försörjningen av läkare i primärvården, eller av läkare överhuvudtaget.
– Samhället har stora statistiksystem som beskriver viktiga frågor, det är förvånande att en så viktig samhällsresurs som läkarförsörjningen, som dessutom har varit så oerhört omdebatterad, inte finns undersökt sedan 1998 då Socialstyrelsen gjorde en mätning.
Svante Pettersson är både kritisk och frågande till att inte Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting eller Socialdepartementet gör undersökningen nu 2012.
– Vi på Läkarförbundet kände att det fanns alla skäl att ta det här initiativet eftersom ingen annan har gjort det. Samtidigt är det inte naturligt att Läkarförbundet ska göra stora undersökningar!

Till enkäten på Läkarförbundets webbplats:

http://www.slf.se/1500