Förra året kom Socialstyrelsen ut med Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Syftet är att sjukvården ska stödja människor att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Men vilken levnadsvana är mest ohälsosam, och hur ska förändringen gå till? Det diskuterades vid ett välbesökt symposium på Medicinska riksstämman på onsdagen.
Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor – för var och en av dessa levnadsvanor gick en expert igenom riskerna, och argumenten för att just den är värst.
– Tobak är den farligaste levnadsvanan, fastslog Gunilla Bolinder, docent vid Karolinska institutet, och pekade på att rökning ökar risken för ett 40-tal olika sjukdomar, vissa av dem 10- eller 20-falt.
Sven Wåhlin, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, höll med om att tobak dödar fler än alkohol; omkring 7 000 svenskar per år dör av tobak, mot 4 000–6 000 per år som dör av alkohol. Men samhällskostnaderna för alkohol är större. Och räknar man DALY, ett mått på sjukdomsbördan i samhället, så är alkohol en tyngre börda än diabetes eller astma.
På motsvarande sätt gick Hans Lingfors, distriktsläkare vid Habo vårdcentral, och professor Mai-Lis Hellénius, ansvarig för Livsstilsmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, igenom riskerna med fysisk inaktivitet respektive onyttig kost. Men vad är egentligen värst? Sven Wåhlin gav ett förlösande svar:
– Vilken levnadsvana väger tyngst? Fråga patienten!
Det handlar om att utgå från vad patienten är motiverad att ta itu med, förklarade Mai-Lis Hellénius:
– Börja med en vana, så följer andra efter.
På vårdcentralen i Habo har man en rutin för detta, berättade Hans Lingfors. Man skickar hem ett formulär till alla patienter med frågor om deras levnadsvanor, men också om vilka de vill förändra.
Socialstyrelsens riktlinjer har kritiserats för att vara tandlösa. Men distriktsläkare Lars Jerdén från Borlänge, som satt i publiken, har en idé om hur de kan användas för att sätta hårt mot hårt.
– I riktlinjerna står exempelvis att alla rökare ska motiveras för rökavvänjning, sade han. Om vi har en dagligrökare som inte motiveras för rökavvänjning, bör man kunna göra en anmälan enligt Lex Maria.
– Jag tänker börja gå igenom de patienter som kommer till mig, speciellt efter operation. Upptäcker jag något ska jag först prata med ansvarig läkare. Sedan kan det eventuellt bli fråga om Lex Maria, sa Lars Jerdén.


– Tobak är den farligaste levnadsvanan, fastslog Gunilla Bolinder, docent vid Karolinska institutet. Foto: Göran SegeholmHans Lingfors, distriktsläkare vid Habo vårdcentral. Foto: Göran SegeholmMai-Lis Hellénius, ansvarig för Livsstilsmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Foto: Göran Segeholm