I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Sveriges läkarförbund att de är positiva till att Sveriges Kommuner och landsting nu tar upp behovet av fler allmänläkare och psykiatrer, och fortsätter: »Att uppgifter inom ett så vitalt samhällsområde som läkarförsörjningen i primärvården saknats trots att problemens omfattning varit så tydliga är under all kritik.«

Läkarförbundet startade i höstas en kartläggning av bemanningen i primärvården, vilken visar att »950 stafettläkare arbetar en genomsnittlig tisdag hösten 2012 eller har ett kortare vikariat. Antalet vakanser – läkare man saknar, men har ekonomi att anställa – uppgår till 935 heltider«. (Resultaten från enkäten kommer att presenteras i början av nästa år.)
Enkäten gick till verksamhetscheferna vid landets 1 166 vårdcentraler. Gensvaret var nästan överväldigande stort, något som antogs bero på att cheferna på centralerna var så medvetna om och själva insatta i problematiken (se Läkartidningen nr 46/2012).
En inventering av tillgången till fasta läkare och beroendet av stafetter i primärvården har inte gjorts sedan 1998, vilket medfört att det inte har funnits underlag för en »faktabaserad planering av läkarförsörjningen i primärvården«, skriver representanter från Sveriges läkarförbund och Sveriges distriktsläkarförening.

Datainsamlingen avslutades samma dag som Sverige Kommuner och landsting presenterade ett program för bland annat fler ST-tjänster. Läkarförbundet skriver att det aktivt vill stödja landstingen att lösa problemen för att ge befolkningen rätt till god vård. Ett sätt är att visa hur unga läkare ska lockas till primärvården.