– Vi gör den här anmälan eftersom arbetsgivaren meddelade att man inte är intresserad av att lösa problemet.
Det säger Bo-Göran Wiman, ordförande i Ångermanlands läkarförening.
Enligt läkarföreningen har den lagstiftade tillåtna övertiden på 200 timmar överskridits med sammanlagt 4 221 timmar vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå under åren 2010 och 2011. Bo-Göran Wiman säger att facket redan 2011 inledde förhandlingar med arbetsgivaren och då lade fram ett förslag som gick ut på att AT-läkare i primärvården, som inte har någon jourtjänstgöring i den slutna vårdens jourlinjer, skulle användas för att det på så sätt skulle bli fler som delade på jourerna, något som skulle minska övertidsuttaget.
Men i primärvården finns också stora problem med vakanser, och enligt Bo-Göran Widman ville man där inte låta AT-läkarna ta ut sin jourkompensation och vara hemma efter sådana pass. »När det sedan blev uppenbart att man ej skulle komma till någon lösning begärdes sedan tvisteförhandling […] Där klargjordes att vi önskade fler individer som delar jourtjänsten så att vi får ner ATL-tiden och kan följa lagen.« Det skriver läkarföreningen i anmälan till Arbetsmiljöverket.
Bo-Göran Widman säger att han hoppas att anmälan leder till att arbetsgivaren ordnar bemanningen.
– Sjukvården har ändrat sig de senaste 20 åren. Arbetsgivaren måste kunna erbjuda andra anställningsförhållanden nu för att kunna rekrytera medarbetare till sjukvården. Yngre kolleger vill arbeta som doktorer, men de vill också se sin familj och sina barn!