Redan förra året beslutade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) på sin kongress att man skulle minska beroendet av bemanningsföretag i vården, och i en artikel i Läkartidningen nr 37/2012 berättade Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, att en åtgärdsplan var på gång.
I dag, fredagen den 7 december, presenterade SKL sin strategi för hur landstingens beroende av inhyrd personal, främst läkare, ska halveras inom två år.
Bland annat ska
• landstingen göra en gemensam upphandling av bemanningsföretag
• alla andra möjligheter först vara prövade innan ett landsting anlitar bemanningsföretag
• arbetsuppgifter fördelas mer ändamålsenligt mellan olika yrkeskategorier inom sjukvården
• ST-utbildningarna samordnas nationellt
• landstingen se över sina rutiner för och uppföljning av bisysslor
• landstingen stimulera äldre anställda att arbeta kvar
• de nästan 3 000 svenskar som läser till läkare utomlands fångas upp.

Enligt SKL ska arbetet med hela strategin utföras i dialog med de inblandade fackförbunden och andra intressenter, inklusive bemanningsföretagen.
»Vi är inte ute efter att avveckla bemanningsföretagens deltagande på vårdens arbetsmarknad. Vi behöver dem och ser flera fördelar med ett kontrollerat användande av deras tjänster, men det ska vara i förhållandevis liten skala, och huvudsakligen som en tillfällig lösning.«