Solbritt Lonne Rahm och Maria Källberg, ordförande respektive vice ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, deltar sedan en tid inte i Stockholms läkarförenings, styrelsemöten. Orsaken är hur de ska ha behandlats av övriga styrelsen efter att de kritiserade den, som de anser, dåliga insynen i föreningens ekonomi.
Det började enligt Solbritt Lonne Rahm i våras då presidiet ville öka arvodena till de vice ordförandena.
– Vi var många, inte bara från Karolinska, som inte ens viss­te att de hade arvoden. Vi tyckte att det var märkligt att vi som skriver under årsredovisningen en gång om året inte vet vad pengarna går till, så vi sa att vi kanske måste titta på ekonomin på ett annat sätt.

Osäkra på vad de egentligen skrev under på när de godkände årsberättelsen bad de båda inför ett styrelsemöte i maj om svar på ett antal frågor rörande föreningens ekonomi. Bland annat undrade man varför styrelsen inte haft möjlighet att godkänna inköpet av den förmånsbil som Thomas Flodin enligt ett tidigare fullmäktigebeslut har rätt till i stället för arvode. Bilen kostade enligt uppgift ca 550 000 kronor i inköp 2010.
Men revisorerna måste väl ha gått igenom och godkänt både det årets och 2011 års årsredovisning?
– Jo, och det visade sig när vi ställde de här frågorna att det fanns felaktigheter och det visade sig också att det saknas attest på 550 000 kronor, och det ska en revisor signalera och ta tag i, säger Maria Källberg.

Solbritt Lonne Rahm och Maria Källberg har begärt att få titta på bokföring och kvitton, något som de ska ha kritiserats för av övriga styrelsen. Till slut har relationerna blivit så dåliga att de inte längre anser att de kan delta i det fortsatta styrelsearbetet.
– Vi tog upp en sakfråga och hamnade helt ute i kylan, säger Solbritt Lonne Rahm.
Samtidigt menar de att man gett dem rätt eftersom styrelsen infört nya rutiner under hösten.
– Nu efter att vi har lyft det här så håller man på och jobbar med det. Det fanns ingen attestordning, det fanns bara en muntlig attest, det har arbetats fram nu. Och man har tagit fram ekonomisk redovisning inför varje styrelsemöte, säger Maria Källberg.

För den tredje ledamoten, Marta Christensson, andre vice ordförande i Karolinskas läkarförening, är det främst ordföranden Thomas Flodins ledarskap som är skälet att till hon för ett par veckor sedan meddelade presidiet att hon slutar med omedelbar verkan.
– Jag har förtroende för styrelsen i Stockholms läkarförening generellt, men jag har inte förtroende för Thomas Flodin som ordförande. Jag tycker att han står för ett odemokratiskt ledarskap, säger Marta Christensson.
Droppen för henne blev när ingen från Karolinska valdes att sitta med i Centrala Saco-­gruppen, CSG, som är en viktig förhandlingspart mot landstinget.
– Thomas Flodin bestämmer i praktiken vilka som sitter i CSG eftersom han föreslår kandidater. Det är en ­bestraffning att ingen från Karolinska fick frågan.