»24 000 operationer i onödan«. Rubriker som denna återfanns i många tidningar efter att Socialstyrelsen och SKL offentliggjort årets upplaga av Öppna jämförelser i slutet av november. Även Läkartidningen skrev att tiotusentals patienter får en behandling som enligt Socialstyrelsen saknar effekt (se LT nr 49–50/2012).
Källan till det var Socialstyrelsens pressmeddelande, som fastslår att artroskopi i knäleden vid artros saknar bevisad effekt. »Trots det rapporterades över 24 000 operationer förra året«, stod det i pressmeddelandet.
Detta föranledde en protest från Svensk ortopedisk förening. Den grupp där det finns patienter med tveksam indikation är betydligt mindre, framhåller föreningen. Det handlar om artroskopier i knäled vid artros eller meniskskada för patienter över 40 år; förra året gjordes cirka 9 000 sådana operationer. Siffran 24 000 gäller alla artroskopier som gjordes i Sverige – många av dem mycket framgångsrika och kostnadseffektiva.
Efter påstötningar har Socialstyrelsen lagt in ett förtydligande i sitt pressmeddelande: »För många diagnoser är artroskopi en helt relevant och effektiv behandlingsmetod«, skriver myndigheten nu.