Medicinska riksstämman i Stockholm bjöd på närmare 80 allmänna symposier, ett stort antal sektionssymposier, gästföreläsningar, debatter och scenprogram. Här presenterar vi ett axplock: Medicinska riksstämman 2012 – alla artiklar!

Richard Löfven­berg, 64 år, ortoped, Umeå: – Levnadsvanorna. En stor ohälsofråga kommer att bli fetma. Det handlar om rätt kost och motion redan i ungdomsåren för att folk ska vara friska. Dessutom blir resurserna i sjukvården knappare. (Samtliga foton: Göran Segeholm.)Therese Nilsson, 38 år, AT-läkare i Lund: – Multisjuka patienter och kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar tar redan tar stor plats i vården och de kommer inte att minska i framtiden, så man måste jobba förebyggande. KOL, diabetes och psykiatriska sjukdomar är sjukdomar man kan dö av, om man inte håller dem i schack. Då är det viktigt med kontinuitet i vården och förtroende för läkaren. Och då behövs resurser.Åsa Nykvist, 29 år, läkarstudent T 11, Karolinska institutet: – Hur vi ska finansiera hälso- och sjukvården, det tror jag är den stora grejen. Och ska vården vara privat eller offentlig, och ska den vara vinstdrivande eller ej? Jag tror att den offentliga vården har bättre förutsättningar att vara mest jämlik och tillgänglig för alla.Jasmin Zejnelagic, 20 år, läkarstudent T 3, Örebro: – Fetma tror jag kommer att vara ett stort problem i framtiden. Det är redan det i USA, och det kommer att sprida sig till övriga världen.Marie Wedin, 57 år, ortoped, Helsingborg och ordförande i Läkarförbundet: – Jag ser två stora hälsofrågor: klimatet och antibiotikaresi­stensen. Och vaccinationer. Vaccin är det billigaste, effektivaste och vassaste verktyg som finns i den medicinska verktygslådan.