Sten Axelson Fisk går sin sjätte termin på läkarprogrammet i Malmö. Han är en av initiativtagarna till strejkförslaget som återfinns både i en debattartikel i studenttidningen Lundagård och i en motion till Medicinska föreningen Lund–Malmö (MF) som håller fullmäktigemöte i februari. Han säger att krisen som nedskärningarna har skapat i den skånska vården även drabbar studenterna, bland annat i och med att erfarna läkare flyr regionen.
– Väldigt många av våra handledare är också stressade på grund av anställningsstoppet, säger Sten Axelson Fisk.
Han menar även att Arbetsmiljöverkets hårda kritik mot Skånes universitetssjukhus (SUS) också betyder att det är en olämplig miljö för inlärning.
Sten Axelson Fisk säger att en väckarklocka för honom var när han i november fjol hörde Lars Nevander från Mellersta Skånes läkarförening motivera fackets beslut att tillfälligt stoppa Region Skånes budget med att nästan alla problem vid SUS beror på att det finns för lite pengar.
– Vi har ett stort förtroende för MF och den utbildningsbevakning som föreningen driver, men nu tycker vi att situationen är så allvarlig att det är motiverat att agera för att sätta press på politikerna, säger Sten Axelson Fisk.
I motionen yrkas på att MF under mars månad utlyser en endagsstrejk mot nedskärningarna bland sina medlemmar. Tanken är att medicinstudenterna då ska utebli från alla utbildningsmoment och att inga studier ska bedrivas vid medicinska fakultetens bibliotek. Dessutom ska strejkvakter sättas ut vid sjukhusens och bibliotekens entréer för att förklara bakgrunden till strejken.
Julia Frändberg, ordförande i MF Lund–Malmö, säger att hon i egenskap av ordförande får höra väldigt mycket om svårigheterna på klinikerna.
– Vissa kursledningar har haft problem med att studenterna inte får komma till klinikerna för att de är överbelastade och inte har tid med studenter. Jag tror inte att politikerna är så medvetna om problematiken för medicinstudenterna som de borde vara.
Därför vill Julia Frändberg försöka få till en dialog med både politikerna, sjukhuset och fakulteten.
»En god kommunikation mellan fakulteten och sjukhuset är avgörande för att kunna påverka utbildningens kvalitet och innehåll. Med en strejk kommer vi med största sannolikhet försvåra denna kommunikation«, skriver Julia Frändberg i ett svar på debattartikeln i Lundagård. Men Sten Axelson Fisk är skeptisk:
– Jag tycker att MF snarare sätter sig i respekt genom att visa att vi faktiskt bryr oss om att vården är tillräckligt finansierad, säger han men poängterar att det är viktigt att med ett rejält stöd bland studenterna om strejken ska kunna genomföras.
– Det är klart att vi måste säga ifrån, men strejk är en ganska drastisk åtgärd, och vi vill gärna prova andra vägar först, säger Julia Frändberg men lägger till att MF:s officiella ståndpunkt om strejkförslaget är en fråga för fullmäktige att besluta om.
Sten Axelson Fisk tror att det finns ett brett stöd för en aktion eftersom många har larmat i lokala medier om att situationen på SUS är ohållbar både vad gäller patientsäkerhet och arbetsmiljö.
– Jag tror inte alls MF behöver oroa sig för att uppfattas som bråkstakar, tvärtom. Väldigt många av våra kliniskt verksamma lärare skulle bli genuint glada av att se att vi adresserar det här problemet. Nästan alla inom sjukvården är drabbade på ett eller annat sätt!
MF Lund–Malmö har närmare 1 500 medlemmar. Den 19 februari håller föreningen sitt fullmäktigemöte.


Sten Axelson Fisk. Foto: PrivatJulia Frändberg. Foto: Elin Gustafsson