Arbetsbelastningen på kirurgen i Västerås är alltför betungande. Trots att Arbetsmiljöverket i omgångar krävt åtgärder vid tre kirurgiska avdelningar sedan sommaren 2010 har inte landstinget i Västmanland kunna visa några förbättringar vad gäller överbeläggningar, hög vårdtyngd och underbemanning.
Nu har Arbetsmiljöverket återigen inspekterat och förelagt arbetsgivaren att anpassa arbetsbelastningen för de anställda på de aktuella avdelningarna så att situationen för dem inte medför risk för ohälsa.
»Åtgärder för att anpassa arbetsmängden kan vara att tillföra personella resurser eller ta bort arbetsuppgifter« skriver Arbetsmiljöverket. Lyckas inte landstinget med uppgiften före den 31 augusti 2013 så kan vite om 1 250 000 kronor utdömas.