En medarbetarenkät från 2012 visar att den tunga jourbördan på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro sliter hårt på läkarna. 93 procent av läkarna upplever långvarig psykisk stress. Sömnproblem är vanliga och många funderar på att sjukskriva sig eller söka professionell hjälp mot stressen (se LT 42/2012).
Efter att skyddsombudet slagit larm till Arbetsmiljöverket genomförde myndigheten i november en inspektion. Nu vill man att sjukhuset senast den 15 januari redovisar vilka åtgärder man på kort sikt tänker vidta för att minska arbetsbelastningen på klinikens personal. Arbetsmiljöinspektör Maria Lundvall Sundh anser inte att den långsiktiga plan sjukhuset har för att stärka bemanningen räcker.
– De har redovisat långsiktiga åtgärder, som bygger på att fler ST-läkare ska bli färdiga. Men huvudskyddsombudet säger att man inte kan vänta i fem år, det är nu det behövs åtgärder, säger Maria Lundvall Sundh.
Om de åtgärder sjukhuset redovisar inte anses vara tillräckliga kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande, som också kan komma att kombineras med ett vitesbelopp.