Uppgörelsen innebär att man är överens om några saker. Målet med förhandlingarna är att parterna ska komma fram till ett helt avgiftsbaserat tjänstepensionsavtal, och det ska gälla för arbetstagare födda 1986 och senare. Målet är att ett nytt avtal ska träda i kraft den 1 januari 2014.
Uppgörelsen som slöts den 28 december innebär också att det tjänstepensionsavtal som hittills har gällt för alla landstings- och kommunalanställda läkare, KAP-KL, fortsätter att gälla, i år för alla oavsett ålder och även efter den 1 januari 2014 för anställda födda före 1986.

Arbetsgivaren hade tidigare i höstas sagt upp det nuvarande tjänstepensionsavtalet inför den 1 januari 2013, se LT nr 47/2012, men nu är avtalet i stället alltså förlängt.

Det gamla och fortsatt gällande avtalet är uppdelat i en premiebestämd del, som gäller alla, och en förmånsbestämd del som gäller anställda med löner över 7,5 inkomstbasbelopp (för år 2013: 424 500 kr per år), det vill säga de flesta läkare.

Det är den förmånsbestämda delen som SKL vill ta bort och ersätta med ett helt avgiftsbestämt pensionssystem. Uppgörelsen nyligen innebär alltså att det är ett sådant avtal man siktar på, men endast för läkare födda 1986 och senare.
Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman säger att en helt avgiftsbaserad tjänstepension under en lång yrkeskarriär kan innebära goda möjligheter till en bra pension, men att den också innebär en risk, eftersom individen själv ska bestämma över hur pensionspengarna ska placeras.

– Mot bakgrund av läkares ökade rörlighet mellan landstings- och privatdriven sjukvård finns det en acceptans hos medlemmarna för en avgiftsbaserad tjänstepension, om man kan spara tidigt i karriären. Förmånsbaserat är i viss mån tryggare. Och nu har vi tryggat det för alla som redan är inne i systemet, säger Karin Rhenman.

Läs även på:

Läkarförbundets webbplats
OFR:s webbplats

Tidigare artikel:

Pensionsvillkor kan ändras efter årsskiftet

»Förmånsbestämd« och »avgiftsbestämd«:

Förmånsbestämd pension innebär att pensionen påverkas av inkomsten under en viss period i slutet av yrkeslivet eller innan man slutar sin tjänst. För hel förmånsbestämd pension krävs minst 30 års tjänstetid.

Avgiftsbestämd tjänstepension innebär att arbetsgivaren betalar in en viss procent av lönen i en avgift. Individen får själv bestämma vilket bolag man vill placera i och om placering ska ske i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring.