Enligt ett utredningsförslag ska bestämmelsen om att apoteken måste tillhandahålla receptbelagda läkemedel inom 24 timmar bli tydligare. Det välkomnar Socialstyrelsen, som alltså lanserar ett eget förslag för att få apoteket att efterleva regeln – gratis hemleverans om man inte klarar det.
Socialstyrelsen är också positiv till att införa en skyldighet för apotek som inte kan expediera ett läkemedel att lämna information om andra apotek som har varan i lager. Informationen ska finnas i ett gemensamt söksystem dit alla apotek ska redovisa vilka varor de har i lager. Syftet är att apoteken ska ha starkare incitament att undvika lagerbrister, och systemet ska vara öppet för konsumenter, förskrivare och apotekspersonal.
I en internationell jämförelse betalar Sverige relativt mycket för äldre öppenvårdsläkemedel. I andra länder sluts ofta överenskommelser med tillverkarna om rabatterade pris. För att få ner priserna vill därför utredningen låta landstingen enskilt eller samordnat förhandla direkt med tillverkarna. Detta ställer sig Socialstyrelsen tveksam till, då man befarar att det kan leda till minskad insyn och till ojämlik tillgång på behandling över landet.
Oron för regionala skillnader i tillgång till behandling delas av Läkarförbundet, som därför i sitt remissvar framhåller att samarbetsavtalen bör slutas på så hög nivå som möjligt, helst nationell. I övrigt är Läkarförbundet positivt till utredningens förslag, men framhåller att den föreslagna ordningen inte får leda till att antalet behandlingsalternativ minskar, vilket kan bli effekten om systemet blir starkt styrande mot vissa behandlingar.