»Skit att man ska behöva lägga pengar på vite, när det är så mycket annat som saknas!«
Det säger Einar Arnbjörnsson, huvudskyddsombud för Mellersta Skånes läkarförening.
Han tycker det är bra och nödvändigt att Arbetsmiljöverket tagit situationen på allvar, och han har aldrig hört talas om ett så högt vite.
Lise-Lotte Hamfelt, inspektör på Arbetsmiljöverket, håller med om att det är stora summor men poängterar att det råder en oacceptabel balans mellan akutmottagningens faktiska uppdrag och de personalresurser som finns att tillgå.
– Det är stora potentiella hälsorisker för personalen och i förlängningen även för patientsäkerheten, säger hon.
Under 2012 larmade skyddsombud från flera fackliga organisationer på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund om den pressade arbetssituation på akutmottagningen. Arbetsmiljöverket gjorde i december därför en oanmäld inspektion och intervjuade sedan representanter från olika personalgrupper. Det huvudsakliga problemet bedömdes vara bristen på vårdplatser på sjukhuset att slussa patienter vidare till, något som leder en orimligt tung belastning på personalen på akuten och dessutom farligt långa väntetider för patienterna, se Vårdplatsbrist bakom incidenter i Lund.
Kritiken mot arbetsgivaren blev hård, se Snabba åtgärder krävs på akuten i Lund, och Arbetsmiljöverket krävde att sjukhuset senast den 30 januari skulle redovisa vilka åtgärder man vidtagit. SUS svarade med en åtgärdsplan som handlade om förbättrade flöden inom sjukhuset och stärkt bemanning på akuten. Men Arbetsmiljöverket ansåg att det krävdes mer än så för att uppnå en rimlig arbetsmiljö. Den 6 februari kom beslutet om vitesföreläggande.
Det första vitet på 4 000 000 kronor gäller att förbättra arbetsmiljöförhållandena så att verksamhetens riktlinjer för bedömning och kontroll av patienter kan följas av arbetstagarna och att arbetsuppgifterna, och ansvaret för omhändertagandet av de bedömda patienterna som blir kvar på akutmottagningen på grund av vårdplatsbristen på sjukhuset, kan ske som avsett och utan risk för hög psykisk belastning bland berörd personal.
Dessutom förläggs arbetsgivaren att vid vite om 300 000 kronor att göra en handlingsplan med åtgärder för att på längre sikt förhindra att en lika besvärlig arbetsmiljösituation uppstår igen.
Redan på kvällen den 6 februari meddelade SUS att man tänker överklaga Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande. Arbetsgivaren menar att projektet Akuta vårdflöden, som just inletts för att minska vårdtiderna på sjukhuset och därmed också överbeläggningarna, redan gett resultat, se även SUS tar helhetsgrepp mot överbeläggningarna.
Lars Kristensson, produktionsdirektör i Region Skåne, tycker att det är svårt att tolka Arbetsmiljöverkets beslut.
– Man säger bara säger att man vill ha in en handlingsplan, och vi tycker att vi har redovisat en väldigt omfattande sådan. Det är huvudskälet till att vi överklagar, säger han.
Enligt Lars Kristensson hade arbetsgivaren påbörjat åtgärder redan före arbetsmiljöinspektionen.
– Läget har varit allvarligt, och vi är väl medvetna om det, och därför hade vi också gjort en plan för att förbättra läget.
Hur är det på akuten i dag?
Lars Kristensson påpekar också att de senaste dagarna varit extra ansträngda på akuten i Lund, som på många andra ställen i landet, på grund av influensa och vinterkräksjuka.
– Men just de här veckorna genomför vi ett stort projekt i Lund där vi mäter flöden och tittar på hela akutprocessen inom hela sjukhuset. Hela sjukhuset måste vara delaktigt i att lösa akutens problematik. Vi tar detta på största allvar.
Arbetsmiljöverkets beslut om omedelbara åtgärder gäller dock oavsett överklagande.
Senast den 15 mars ska arbetsgivaren ha vidtagit åtgärderna. Einar Arnbjörnsson säger att han hoppas men tvivlar på att det verkligen blir så.
– I så fall få de »speeda« upp arbetet ordentligt!