Alla landsting utom Uppsala nådde under förra året upp till de krav som gäller för att få ta del av den så kallade kömiljarden. Gotland fick allra mest pengar räknat per invånare.
För att få statsbidrag utifrån överenskommelsen ska landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits. För 2012 gällde att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. De landsting som klarade att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna fick ännu lite mer extra medel.