I höstas kulminerade en konflikt om ekonomi och transparens mellan Stockholms läkarförening (StLF) och dess sektion på Karolinska universitetssjukhuset, se Karolinskas ledamöter lämnar styrelsen för Stockholms läkarförening.
Med anledning av konflikten ställde Karolinska universitetssjukhusets läkarförenings ordförande Solbritt Lonne Rahm och vice ordförande Maria Källberg sina platser till förfogande. Karolinskas sektion vill att förmånerna i StLF granskas.
Årsmötet i början av december fick ajourneras eftersom valberedningen inte lyckats hitta kandidater till posterna. Den 29 januari återupptogs årsmötet, och nu hade valberedningen förslag på nya styrelseledamöter.
– Valberedningen ville ju ha en styrelse som skulle bilda allians med Stockholm, som de andra sektionerna, men gruppen ville tvärtemot att transparens skulle vara avgörande, säger Solbritt Lonne Rahm.
Årsmötet valde i stället Solbritt Lonne Rahm som ordförande.
Hon säger att mötets val av både styrelseledamöter och ordförande var oväntat för såväl valberedningen som henne själv men att hon godtog uppdraget utifrån en stark önskan från årsmötets deltagare.
– Det är gruppens starka vilja och önskan att jag ska undersöka möjligheten att kliva ur Stockholm och bilda en egen lokalförening för att driva frågor som rör universitetsläkare, som forskning och utbildning, säger Solbritt Lonne Rahm.
Hon menar att många i läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset ifrågasätter hur Stockholms läkarförening arbetar med frågor som rör universitetsläkare.
– Med bildandet av Nya Karolinska står vi inför den största omorganisationen någonsin i sjukvården och vi har en unik chans att kunna påverka utvecklingen om vi systematiskt arbetar med frågor som rör våra medlemmar.
Nu ska sektionen undersöka vilka möjligheter som finns till utträde ur StLF, och utifrån svaret på frågan se hur man går vidare.
Med anledning av konflikten med moderföreningen valde Karolinskas sektion i höstas också att sluta medverka på StLF:s styrelsemöten. Just nu får man enbart information från StLF, och innan Karolinskas nya styrelse har konstituerat sig har man inte bestämt hur man gör med den fortsatta representationen i StLF.
– Men jag sitter inte där, inte på den posten, det gör jag inte, avslutar Solbritt Lonne Rahm.
Solbritt Lonne Rahm har också varit ordförande i Stockholms sjukhusläkarförening, men lämnade i samband med årsmötet i går, torsdagen den 31 januari, det uppdraget i förtid, också det med anledning av hur hon anser att StLF hanterat konflikten.
Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, säger att han blir häpen när han hör om Karolinskas planer.
– Det är oerhört olyckligt om man upplever att man inte kan vara kvar inom lokalföreningen, säger han.
Att Stockholms läkarförening inte skulle arbeta med universitetsläkarfrågor håller inte Thomas Flodin med om:
– Sektion Karolinska är den största sektionen, och i deras uppdrag ligger just att tillvarata den här gruppens intressen, så det är i så fall en kritik mot dem själva, säger han och påpekar att universitetsläkarnas synpunkter är oerhört viktiga i det fortsatta arbetet i Stockholms läkarförening.
Precis som Solbritt Lonne Rahm anser Thomas Flodin att det fackliga arbetet är särskilt viktigt nu när stora systemförändringar av sjukvården väntar i Stockholm.
– Då ökar behovet av samarbete. Det bästa för alla läkare i Stockholm är om vi försöker hitta sätt att arbeta tillsammans inom föreningen och stärka föreningen. Tillsammans blir man starkare, om man splittrar sig blir man svagare!