Invånarna i Landstinget i Uppsala län, som är först i landet med att kunna läsa sin egen journal på nätet, har hittills bara kunnat se namnen på dem som gjort anteckningar i journalen. Men inom kort kommer de att kunna se alla som varit inne i journalen, när även åtkomstloggarna blir tillgängliga.
– Det finns inget lagtvång att lägga ut åtkomstloggar på nätet, men det finns en stark politisk vilja i landstinget att underlätta för patienter att få tillgång till information, och det förväntade sättet att kommunicera information i dag är via nätet, säger Petter Könberg, IT-direktör på landstinget.

Upplands allmänna läkarförening motsätter sig att åtkomstloggarna läggs ut, eftersom man är orolig för att det ska leda till ökade risker för personalen. Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud, lyfter fram psykiatrin och akutsjukvården som särskilt utsatta.
– Hot och våld mot vårdpersonal är en realitet. I dagens samhälle är det lätt att ta reda på var en person bor om man får reda på ett namn. Vi tycker att det är onödigt att utsätta personalen för ökade risker när efterfrågan är så liten.
På begäran från Anna Rask-Andersen har landstinget gjort en särskild riskbedömning av den del av journalprojektet som rör åtkomstloggarna. Den har dock inte fått de ansvariga att ändra inställning. Petter Könberg menar att de personer som kan utgöra en fara för personalen redan i dag begär ut journaler och loggar skriftligt, något man inte har några legala möjligheter att neka dem.
– Vi har inte bedömt att det är en sådan riskbild att vi inte ska pröva detta. Men naturligtvis värnar vi om vår personal och vi kommer att hålla örat mot marken för att se att det inte föranleder några bekymmer. Annars måste vi omvärdera situationen.

Det är ett besked Anna Rask-Andersen inte är nöjd med, och hon har därför med stöd av arbetsmiljölagens paragraf 6:6a begärt att Arbetsmiljöverket genomför en inspektion.
Hon befarar också att landstinget kommer att överhopas av frågor från patienter som undrar varför olika personer varit inne i deras journal.
– Man kan ifrågasätta om sjukvårdens resurser ska gå till detta när vi har ont om pengar.
Enligt Petter Könberg kommer man att lägga till en information om att det är normalt att ett flertal personer är inne i en journal under ett vårdtillfälle. Man har också skapat en särskild informationskanal för frågor om loggen för att inte verksamheterna ska belastas.