En ny myndighet för hälso- och sjukvårsinfrastruktur ska bildas. Det är verksamheten i statliga Apotekens Service Aktiebolag som i stället ska bli en myndighet. Detta ska en utredare ägna sig åt resten av året, och myndighetsverksamheten väntas vara i gång redan 1 januari 2014.
Apotekens Service Aktiebolag bildades i samband med omregleringen av apoteks­marknaden och har bland annat till uppgift att lagra och förmedla de elektroniska recepten samt ansvara för läkemedelsstatistik. Att göra en myndighet av bolaget skulle enligt kommittédirektivet från Socialdepartementet stärka förutsättningarna för den statliga styrningen när det gäller infrastrukturfrågor för IT och kommunikation inom hälso- och sjukvården. Regeringen anser också att det behövs en aktör med ett samlat ansvar för IT-frågor i hälso- och sjukvården.
I uppgiften att vara informationsnav kan, enligt kommittédirektiven, också förväntas ingå att föra offentliga register, ibland med känsliga personuppgifter, ett ansvar som i första hand bör anförtros myndigheter.