Många läkarstudenter tar chansen att vikariera som underläkare efter termin nio. Utlandsstuderande har dock inte haft samma möjlighet att göra det. I juni 2012 ändrade Socialstyrelsen inställning och meddelade att man nu skulle göra en individuell bedömning av varje ansökan angående utlandsstudenter som ville vikariera som underläkare. Men enligt Ulrika Berglund, styrelseledamot i MSF-Gdansk, har alla som under hösten sökt svenska underläkarvikariat fått avslag.
– Motiveringen har varit att mängden praktik inte varit tillräcklig, att den inte varit sammanhängande eller att den varit redovisad på ett felaktigt sätt.

Nu tänds dock ett nytt hopp i och med en dom i kammarrätten. Domen gäller Martin Ahlström som i somras också fick avslag på sin begäran om tillstånd för att arbeta som underläkare i Sverige efter sin tionde termin i Gdansk. Socialstyrelsen ansåg att han gjort för lite praktik. Martin Ahlström överklagade till förvaltningsrätten som gick på Socialstyrelsens linje. Även detta beslut överklagades, och kammarrätten har nu slagit fast att Martin Ahlströms utbildning och praktiska tjänstgöring i allt väsentligt är jämförbar med den svenska utbildningens, och att Socialstyrelsen därför inte haft fog för sitt avslagsbeslut som grundade sig på just detta.
Målet avskrevs dock eftersom det sökta vikariatet skulle ha pågått under sommaren 2012.

Centrum för rättvisa, som företrätt Martin Ahlström i den juridiska processen, menar att kammarrättsdomen kan få betydelse för cirka 3 000 svenskar som studerar till läkare utomlands, och att de som hittills fått avslag på sina ansökningar om att få vikariera som underläkare i Sverige borde få en ursäkt av Socialstyrelsen om inte domen överklagas.
Socialstyrelsen har ännu inte beslutat huruvida domen ska överklagas.
Ulrika Berglund är ljummet förhoppningsfull.
– Men vi hoppades mycket redan på beslutet från Socialstyrelsen i somras, att alla skulle bedömas individuellt.
Själv går hon nu tionde terminen och säger att hon inte vill lägga energi på att söka underläkarvikariat i Sverige som Socialstyrelsen ändå inte ger tillstånd till.
– Jag söker mig till Norge eller Finland i stället.