Motståndet från den politiska majoriteten hjälpte inte. Efter en lång debatt i landstingsfullmäktige den 19 februari drev de borgerliga partierna och vänsterpartiet igenom kravet på en folkomröstning om den stängda sjukstugan i Dorotea och den indragna ambulansen i Åsele.
Däremot är det ännu inte klart vad som ska stå på röstsedlarna. Oppositionen ville ha samma fråga som i folkomröstningsinitiativet, medan majoriteten förordade en formulering där ja-alternativet innebär att beslutet att ta bort sjukstugan i Dorotea och ambulansen i Åsele står fast.
Från Folkinitiativet är man kritisk till majoritetens förslag, och man hade hotat överklaga en sådan formulering till förvaltningsrätten. Men nu blev det inget beslut eftersom oppositionen drev igenom en återremiss i frågan. Även frågan om när omröstningen ska hållas ska beredas vidare.
Omröstningen är rådgivande och den politiska majoriteten har satt upp som krav att minst hälften av de röstberättigade i länet deltar för att man ska följa ett eventuellt nej och backa från beslutet om Dorotea och Åsele.

Den politiska majoritetens förslag till formulering på röstsedlarna:

För att minska underskottet i landstingets budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Dorotea med en akutbil. Ska detta budgetbeslut med nämnda åtgärder gälla tills vidare?

Oppositionens och folkinitiativets förslag till formulering:

Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?

Läs tidigare artikel:

Väljarna avgör om Dorotea får tillbaka sin sjukstuga