Missbruksutredningen lades fram i april 2011 och innehöll flera förslag till stora förändringar av beroendevården, bland annat att samla huvudmannaskapet hos landstingen och att införa en skärpt vårdgaranti. Men i samband med lagrådsremissen i januari stod det klart att regeringen säger nej till detta (se LT nr 6/2013).
Propositionen, som beslutades av regeringen den 14 mars, bekräftar den bilden. Som det viktigaste förslaget presenteras ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, som innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med missbruks- eller beroendeproblem.
Nu ska propositionen behandlas av riksdagen, och regeringen hoppas att de nya bestämmelserna ska träda i kraft redan den 1 juli 2013.
Inom professionen har Missbruksutredningens förslag mottagits i huvudsak positivt. I en debattartikel i Svenska Dagbladet, skriven av bland andra Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och Psykologförbundets ordförande Lars Ahlin, uttrycker de sin besvikelse över lagrådsremissen:
»Regeringen har misslyckats med att ta detta tillfälle att forma framtidens beroendevård«, skriver de. »Vi vädjar nu till riksdagens ledamöter från alla partier att ta ansvar för en välbehövlig modernisering av beroendevården.«