Den nya bemanningsundersökningen från Läkarförbundet visar att antalet specialistläkare vid vårdcentralerna knappt har ökat alls de senaste femton åren, och att det saknas 1 400 specialistläkare i primärvården. Skillnaderna i läkartäthet är också stora mellan landstingen. För att få primärvården att fungera som den ska krävs en nationell satsning, säger Marie Wedin:
– Rapporter jag fått från fackliga företrädare visar att landstingen skiljer sig åt i synen på primärvården, på hur viktig den är och hur mycket man vill satsa. Därför behövs en nationell samordning. Primärvårdens framtid kan inte lämnas till de enskilda landstingen; de saknar helikopterperspektiv.

En strategisk fråga är att skapa betydligt fler ST-platser. Det kostar pengar för landstingen, men om man inte gör den investeringen kommer problemet inte att lösas. En svårighet är dock att landsting och regioner i dag tenderar att planera ST-tjänster utifrån sina egna, kortsiktiga behov, säger Marie Wedin:
– Säg att man vid Region Skåne vet att tio allmänläkare ska gå i pension, och så utbildar man tio nya. Men vad garanterar att dessa tio nya läkare kommer att arbeta heltid, eller stanna i Skåne, eller stanna inom allmänmedicin? Därför måste man erbjuda fler ST-block än vad man tror att man behöver.
– Med en nationell satsning på primärvården kan man stimulera landstingen till att göra just detta. Men det räcker inte att tillföra ett antal ST-block. Man måste också säkra att det finns handledning, forskningsmöjligheter och drägliga arbetsförhållanden på vårdcentralerna. Det här är unga människor, oftast med familjer. De måste få möjlighet att vara barnlediga, arbeta deltid och så vidare.

Marie Wedin vill inte i dag uttala sig om vilka styrmedel som ska användas i en kommande nationell handlingsplan. Hon hoppas att bemanningsrapporten ska bli en väckarklocka, och att den leder till att andra berörda parter sätter sig ner tillsammans med Läkarförbundet för att diskutera hur handlingsplanen ska se ut.
Problemen i primärvården drabbar också andra delar av sjukvården, påpekar hon. Fler och fler trängs på akutmottagningarna, trots att många av dem skulle kunnat behandlas både bättre och billigare i primärvården:
– Men då måste primärvården fungera bra och läkarna finnas på plats. Dagens situation är inte bara en brist i primärvården, utan ett konkret problem för vår sjukvård. Jag räknar med att vi måste jobba ordentligt med det här under den närmaste tioårsperioden.


»Jag räknar med att vi måste jobba ordentligt med det här under den närmaste tioårsperioden«, säger Läkarförbundet ordförande Marie Wedin. Foto: Göran Segeholm