Kravet på en fast läkare per 1 500 invånare började drivas av Distriktsläkarföreningen redan på 1980-talet. Föreningens ordförande Ove Andersson, som även är andre vice ordförande i Läkarförbundet, har sett kravet accepteras av motparterna, men utan att detta följts av handling. Därför är han inte förvånad över siffrorna i Läkarförbundets nya rapport:
– Nej, rapporten bekräftar vår oro. Sverige är sedan länge ett land som satsar en förhållandevis liten del av sjukvårdsresurserna på primärvården. Bara 15–20 procent av specialistläkarna arbetar där, mot 30–40 procent i länder som Danmark eller Tyskland.
– Det viktigaste budskapet i rapporten är att det fattas mycket folk, och att man måste göra något åt det. Först och främst behövs betydligt fler ST-tjänster, och för att åstadkomma det krävs ett nationellt grepp.

En bedömning i rapporten är att antalet ST-läkare i primärvården måste nästan fördubblas, om vårdcentralerna ska kunna klara målet med 1 500 listade per läkare om fem år. Ove Andersson ser det som ett långsiktigt mål, men viktigt att ta på allvar.
Det verkliga behovet kan dock vara betydligt större än så, säger han och hänvisar till statistik från Socialstyrelsen. I det senaste så kallade Nationella planeringsstödet, som kom i januari i år, visar Socialstyrelsen att allmänmedicin jämsides med psykiatri är den specialitet som har högst medelålder. Omkring hälften av alla allmänläkare i Sverige är 55 år eller äldre, vilket innebär att en våg av pensionsavgångar är att vänta.
Socialstyrelsen gör också en prognos för de olika specialiteterna fram till 2025. Totalt väntas antalet specialistläkare i Sverige öka med 18 procent under perioden. Men antalet allmänläkare väntas minska med 32 procent.

– Om inget förändras är vi alltså 32 procent färre 2025, säger Ove Andersson. Hittills har varken landstingen eller SKL visat något långsiktigt, strategiskt tänkande.
– Därför måste vi göra något gemensamt för hela Sverige. På kort sikt är den viktigaste åtgärden att få fram fler ST-tjänster.


apporten är att det fattas mycket folk, och att man måste göra något åt det. Först och främst behövs betydligt fler ST-tjänster, och för att åstadkomma det krävs ett nationellt grepp, säger Ove Andersson, Distriktsläkarföreningens ordförande. Foto: Göran Segeholm