I samband med sitt fullmäktigemöte den 15 mars anordnade Sjukhusläkarföreningen ett seminarium om sy­stemfel som hotar patient­säkerheten.

Patientsäkerhetsprofessorn vid KTH, Richard Cook, var en uppskattad humoristiskt och utmanande huvudtalare och genererade fniss och applåder när han deklarerade att han är ledare för »Sluta-rapportera-kampanjen« här i Sverige. Han sa bland annat att rapporterandet pågått tillräckligt länge nu för att beslutsfattare ska ha listat ut vad som behöver göras.
– Det finns inte något tillräckligt, det kommer aldrig att finnas tillräckligt med data. Det finns cirka 70 000 rapporter i systemet nu. Hur många behövs. 80 000? 100 000? Kom igen, inget kommer att hända med dem. Det är något vi gör för att låtsas att vi gör framsteg.
Han jämförde rapportering med magiska bönor som säljs till naiva turister i jakt på tur och lycka.
– Men säkerhet är inte magiska bönor. Det mesta vi talar om när det gäller säkerhet handlar om »magiska bönor«. Checklistor. Avvikelserapporteringssystem. Utbildning. IT. De är bara nonsens. Om någon kom fram till dig på gatan och erbjöd dig att köpa dessa saker så skulle du inte gå på det. Men vi gör detta rutinmässigt i våra hälsovårdssystem.

Richard Cook uppmanade var och en i auditoriet gå och ställa sig på en akutmottagning där man inte är igenkänd i en timme.
– Jag utmanar er att göra detta! Stå bara där helt tyst och bara observera vad som sker. Det som du kommer att se är kaos. Det finns inget som reliabilitet, stabilitet och kontroll. Tvärtom ser du dynamik, aktiviteter som hela tiden ändras, tempo som skiftar.
Vad som fungerar i den världen är inte regler, policyer, rutiner och övningar.
Även säkerhetskampanjer och deras företrädare fick sin släng av sleven:
– De är nästan komplett värdelösa. De sätter upp affischer i korridoren och samlar människor för att prata om hur viktigt det är med säkerhet. Det är generande för de har egentligen inget att erbjuda. Om någon av er hade något att bidra med för att förbättra säkerhetssituationen så skulle ni ju göra det i stället för att ha möten och sätta upp affischer.
Richard Cook lade till att han ofta blir ombedd att komma och tala i samband med patientsäkerhetssatsningar och att han då berättar allt det här.
– Jag blir nästan aldrig inbjuden att komma tillbaka …


Richard Cook, patientsäkerhetsprofessor vid KTH. Foto: Staffan Larsson