Medicinska föreningen i Lund-Malmö (MF) anser att nedskärningarna i den skånska vården underminerar utbildningskvaliteten (se LT nr 5/2013 och nr 9/2013).
Nu kräver MF att klinikernas anställda ska ges realistiska förutsättningar att bedriva den undervisning de får betalt för, att regionens anställningsstopp upphävs och att antalet vårdplatser utökas för att förhindra att planerade vårdinsatser ställs in.
Dessutom påpekar MF att ingen konsekvensanalys för utbildningarna gjordes inför sammanslagningen till SUS, i fortsättningen kräver MF riktlinjer för hur studenternas åsikter ska tas i beaktande vid förändringar inom sjukvården.
Under våren ska MF hålla en kontınuerlig dialog med företrädare för region Skåne.
När föreningens fullmäktigemöte hålls den 22 maj ska man utifrån hur regionen arbetar med kraven besluta om hur man går vidare.
Anser fullmäktige att kraven inte uppfyllts hotar strejk.