Svensk onkologisk förening argumenterade nyligen på DN Debatt för ett totalförbud mot rökning från 2025. I Läkartidningen nr 4/2013 förespråkade företrädare för Läkare mot tobak en »bortre parentes« för tobaksrökning. Även allmänmedicinarna hakar nu på kraven på att fasa ut tobaksrökning helt och hållet.
Parlamenten i Finland och Nya Zeeland har fattat beslut om att tobaksrökning inte längre ska vara tillåtet från 2040 respektive 2025. Nu höjs flera röster för att Sverige borde gå samma väg.
Karin Träff Nordström, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, säger att föreningens styrelse ställer sig bakom kravet.
– Det är ju alltid kontroversiellt med förbud, men vi stöder det.
Karin Träff Nordström säger att det är bra att folkhälsofrågorna och levnadsvanefrågorna är på dagordningen men hon tycker att ansvaret felaktigt lagts på vården i form av enkäter och frågor till patienter om bland annat huruvida de röker eller inte.
– Fokus hamnar på fel ställe, vi tycker att det är ett samhällsproblem som vi önskar att politiker och styrande skulle ta ett större ansvar för. Om man nu vill komma åt rökningen, vilket man vill, så hade ett förbud varit en väldigt tydlig markering från samhället att det här är en verklig hälsofara.