Den 2 april blev det så kallade industriavtalet klart, som omfattar fackförbunden inom exportindustrin. Det överenskomna löneökningsutrymmet på totalt 6,8 procent under tre år blir nu riktmärke för övriga avtalsområden.
Kommer tempot att öka i förhandlingarna med SKL nu när industriavtalet är klart?
– Ja, tempot har redan ökat. Jag tror att det kommer att ta ett par, tre veckor att bli klara.
Vilken är den stora stötestenen?
– Det är frågan om det ska vara siffror i avtalet. SKL vill inte ha det, men för oss är det centralt. Vi tycker att industriavtalet har stärkt våra argument: Varför skulle inte läkare kunna ha ett avtal med siffror när ingenjörerna har det?
Vilka andra frågor finns på bordet förutom lönerna?
– Just nu ligger fokus på frågan om en viss ersättning vid jour och beredskap. And­ra förbund vill precis som Läkarförbundet få ersättningen kopplad till månadslönen, i stället för att bygga på krontal. Arbetsgivarna vill bekosta det genom att ta bort läkarnas förhöjda kompensation när sjukhuset konsulterar bakjouren på natten genom att bara ge tid mot tid, vilket vi inte vill gå med på.