Sifforna visar att alla landsting har överbeläggningar och utlokaliseringar, men att variationerna är stora mellan landstingen. I februari hade till exempel Gävleborg varje dag i snitt sex överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser, medan Jönköping och Dalarna hade bara några få under hela månaden. Mest utlokaliseringar hade Halland, under februari i snitt närmare åtta per 100 disponibla vårdplatser.
Syftet med publiceringen är att skapa ett förändringstryck, men också att kunna se om de insatser som görs får avsedd effekt, säger Margareta Berglund Rödén, som lett SKL:s arbete med att utveckla databasen.
– Det är inte så att man inte tidigare försökt göra något för att komma till rätta med problemen, men man kanske inte alltid gör rätt saker.
Om ett år hoppas hon att siffrorna ska ha rört sig nedåt.
– Vi kommer inte att komma ner till noll. Får man influensa, vinterkräksjuka och halka på samma gång kommer vi inte att kunna undvika överbeläggningar. Men det ska inte vara ett normaltillstånd som i dag.
Vad är en rimlig nivå?
– Så långt som att bedöma vad som är en rimlig nivå har vi inte kommit, vi behöver följa det här en längre tid.
Siffror över överbeläggningar kommer fortsättningsvis att publiceras varje månad. Till att börja med blir det enbart på landstingsnivå, men på sikt planerar man att även redovisa resultaten för enskilda sjukhus.
– Men det dröjer ett tag till dess vi vet att inrapporteringen fungerar. Har du ett litet sjukhus med 50 vårdplatser kan det bli stora siffror om man felrapporterar.