Av de 53 miljoner människor som dör i världen under ett år, dör nu två tredjedelar av NCD. Förkortningen står för »non-communicable diseases« och kan ungefärligt översättas med icke smittsamma eller kroniska sjukdomar. Det handlar bland annat om diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och kroniska sjukdomar i andningsorganen som astma och KOL.
Ibland kallar man slarvigt de här sjukdomarna för »välfärdssjukdomar«. Men det stämmer inte, förklarar Robert Beaglehole, professor emeritus vid University of Auckland i Nya Zeeland:
– Mer än tre fjärdedelar av alla dödsfall i NCD inträffar i låg- och medelinkomstländer. Och inom länderna är det ofta de fattigaste som är mest utsatta.
Robert Beaglehole medverkade vid en internationell konferens i Stockholm på torsdagen. Huvudarrangör var Läkaresällskapet och temat Global hälsa efter 2015. Detta år ska FN:s millenniemål vara uppfyllda, och frågan är vad som ska komma efter dem.
Av de åtta mål som FN slog fast år 2000 handlar tre om hälsa: minska barndödligheten, minska mödradödligheten och stoppa spridningen av HIV/aids och malaria. Inget mål handlar om NCD.
Det vill Robert Beaglehole ändra på när de nya målen sätts 2015. Han arbetar för det bland annat i Lancet NCD Action Group, en informell sammanslutning av forskare från olika länder, som tillsammans med tidskriften Lancet arbetar för att flytta NCD högre upp på dagordningen.
Våren 2012 beslöt WHO:s generalförsamling att sätta upp ett mål för NCD-bekämpning: undvikbara dödsfall i NCD ska minska med 25 procent till 2025.
– Det var ett genombrott, säger Robert Beaglehole. Men det räcker inte med planer. Det behövs handling också.
– Den NCD-orsak som är lättast att förebygga är rökning. WHO har satt målet att minska rökningen med 30 procent till 2025, men det är otillräckligt. Det finns metoder som fungerar: skatter, rökfritt på fler och fler ställen, avskräckande förpackningar och så vidare. Nya Zeeland har tagit täten med beslutet att landet ska vara tobaksfritt år 2025.
Att arbeta mot rökning är ett av de tre områden som aktionsgruppen vill prioritera för att få ner NCD. De andra är att minska saltkonsumtionen i befolkningen och att identifiera personer med stor risk för hjärt–kärlsjukdomar; dessa ska erbjudas generiska läkemedel eller livsstilsråd.
– Det är tre enkla interventioner som tillsammans kan rädda miljontals liv varje år, säger Robert Beaglehole.