Nej, nej och åter nej. Mats Holmberg, landstingsjurist i Uppsala läns landsting, är inte nådig. Bara i ett fall (fråga 4) ger han grönt ljus till att gå in i journalen. Den strikta hållningen baseras på formuleringen att endast den som »deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården« får ta del av journaluppgifter.
– Det sista ledet är lite luddigt, och man skulle kunna hävda att det här är en del i kompetensuppbyggnaden för de här personerna. Men vi vill hålla en ganska strikt linje från början för att inte sedan behöva dra åt, utan hellre vidga efter hand när vi har tagit fram interna regler för när och hur det får ske.
Att det finns ett behov av att följa upp tidigare insatser är han medveten om, och tanken är alltså att det ska bli möjligt när rutinerna är på plats. Exakt hur det får gå till för att vara inom lagens råmärken är dock inte helt klart, och Mats Holmberg anser att det vore värdefullt med exempelvis riktlinjer från Socialstyrelsen.
– Men om de inte vill får vi väl göra det själva, och så får Datainspektionen pröva om vi gått över gränsen.

Till skillnad från majoriteten av de svarande anser Mats Holmberg att inte heller överläkaren i fallet med bakjouren (fråga 2) är behörig i lagens mening.
– I princip är det nej, men där är jag inte riktigt bekväm med att man inte skulle kunna göra en journalkoll. Bakjoursfallet liknar ju situationen när man uppdaterar sig inför ett patientbesök, vilket är okej. Här skulle vi behöva få ut Socialstyrelsen på banan, det är en patientsäkerhetsfråga.