De nu förbjudna bröstimplantaten från det franska skandalföretaget PIP håller väsentligt sämre än vanliga bröstimplantat. Det visar en ny jämförande studie.
På våren 2010 förbjöds all ny användning av bröstimplantat från PIP, sedan det visat sig att företaget i många av sina implantat bytt ut medicinskt silikon mot billigare industrisilikon av lägre kvalitet (se LT nr 9–10/2012). Före stoppet hade emellertid över 300 000 kvinnor fått PIP-implantat inopererade, varav drygt 4 000 i Sverige. Frågan är om de ska behålla dem eller byta ut dem.
En ny studie från forskare vid University College i London ger stöd för det senare. De har undersökt och hållfasthetstestat bortopererade bröstimplantat, och jämfört implantat från PIP med reguljära implantat av medicinskt silikon.
I studien, som publicerats i British Journal of Surgery, fann de ett tydligt samband. Höljena på PIP-implantaten var signifikant svagare än kontrollernas, och de försvagades också snabbare över tid.
Forskarna reserverar sig för att materialet i undersökningen var relativt litet: 18 PIP-implantat och 4 kontroller. Trots detta konstaterar de att studien ger argument för att kvinnor med PIP-implantat bör operera bort dem i förebyggande syfte