I höstas kulminerade en konflikt om ekonomi och transparens mellan Stockholms läkarförening och dess sektion på Karolinska universitetssjukhuset. Företrädare för Karolinska sa att de inte längre hade förtroende för Thomas Flodin som ordförande. Nu väljer alltså valberedningen att föreslå Heidi Stensmyren, specialist i anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus och 1:e vice ordförande i Sveriges läkarförbund (SLF). Hon sitter dessutom i sektion Danderyds styrelse.
Enligt valberedningens ordförande Magnus Iversen har arbetet varit en komplicerad process med många överväganden att lägga in. I övrigt låter han pressat fåordig, »av hänsyn till alla de hänsyn vi har varit tvungna att ta i den här processen«, och hänvisar till ett skriftligt meddelande som fanns bifogat valberedningens förslag:
»Förslaget grundar sig på ett ovanligt omfattande valberedningsarbete och en samlad bedömning, vilken i centrala delar även baserar sig på en flerårig analys och återkoppling, med utbrett stöd för att möta de behov och utmaningar som läkarföreningen har att svara upp mot i sitt interna arbete och inom förbundet liksom i de omfattande sjukvårdspolitiska utvecklingsfrågor och fackliga utmaningar som är aktuella eller kan förutses för stockholmsregionen.«
Thomas Flodin säger att han vet att det finns några som har för avsikt att under morgondagens fullmäktigemöte föreslå honom som ordförande, men han vill inte säga vilka, eftersom det inte är säkert att de vill att det ska vara känt före mötet.
Thomas Flodin tror att det ligger honom i fatet att han varit ordförande under den stormiga tiden.
– Det vore väl konstigt annars. Men jag ser framåt istället för att blicka bakåt. Jag hoppas att den turbulenta fasen är bakom oss nu så att vi gå in i ett lugnare mer konstruktivt skede.
– Tillsammans med personer som är villiga att ha en bra dialog så brukar man kunna reda ut de problem som finns och det är det jag hoppas på.
Och Thomas Flodin andas tillförsikt när han säger att han har mycket kvar att bidra med för Stockholms läkarförening.
– Jag står ju för kontinuitet och erfarenhet. Jag skulle vilja fortsätta mitt arbete med att lotsa Stockholms läkare in i den förändrade sjukvård som vi ser framför oss. Och jag tror att jag har goda möjligheter att se till att läkarna blir en grupp som inte far illa i den här processen, utan snarare kan uppfatta förändringen som positiv.
Även Heidi Stensmyren ser fram emot uppdraget om hon skulle bli vald.
– Jag tror jag att jag kan bidra med mitt kontaktnät och med lite nya idéer. Dessutom tillhör jag inte någon av de falangerna som finns inom konflikten, som faktiskt ännu pågår. Jag kommer in utan att ha varit del av det. Kanske kan vi få till en nystart på det hela. Om vi alla önskar lösningar så måste vi alla också vara beredda att gå in och bidra!
Om Heidi Stensmyren blir vald till ordförande i Stockholms läkarförening tänker hon fortsätta sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i SLF.
– Det är inte så konstigt för mig att gå in i styrelsen för Stockholm läkarförening eftersom jag har en del centrala positioner och har lång erfarenhet av det fackliga arbetet. Men jag hade inte räknat med att bli tillfrågad om att bli ordförande.
Heidi Stensmyren säger att hon gärna vill jobba lokalfackligt och att det finns en rad svåra frågor i Stockholm.
– Vi måste jobba starkare med vårdval, sedan har vi hela Nya Karolinska. Där behöver vi plocka ihop alla de lösa trådar som finns. Vi behöver också jobba med ST-tjänstgöringen så att den passar in i vårdvalet och en får bra lösningar på hur till exempel ST-tjänstgöring kan lösas inom den öppna specialistvården.
– Det är utmaningar i uppdraget och en ära att bli tillfrågad! säger Heidi Stensmyren

Stockholms läkarförening håller fullmäktigemöte den 23 april.