Under 2013 ska alla vårdcentraler i Region Skåne, både offentliga och privata, gå över till ett nytt, gemensamt journalsystem. Vid upphandlingen, som gjordes redan för fem–sex år sedan, valde regionen ett system kallat PMO.
I december förra året började pilotprojekt med PMO på tre vårdcentraler, och från slutet av januari i år pågår det reguljära införandet i en takt av två till tre vårdcentraler per vecka.
Samtidigt har det kommit allt starkare signaler om allvarliga problem i arbetsmiljön, säger Per Nordlund, huvudskyddsombud för Malmö Läkareförening:
– PMO är en ergonomisk katastrof. Systemet kräver extremt många musklick, och många användare drabbas av musarm eller nack- och ryggsmärtor. Många känner stress och mår sämre psykiskt.
– Överföringen av viktig information till det nya systemet är också bristfällig, vilket hotar patientsäkerheten; det gäller till exempel labblistan, uppgifter om läkemedel och äldre journaltext. Uppgifter om patienternas överkänslighet överförs inte alls.
Malmö Läkareförening ser så allvarligt på problemen att man gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, där man kräver att införandet av PMO stoppas tills vidare.
– Vi har till och med undersökt möjligheten till skyddsstopp, alltså den möjligheten som Arbetsmiljölagen ger skyddsombud att stoppa farlig verksamhet, säger Per Nordlund.
– Man har inte tagit sig tid att utvärdera pilotförsöken, utan inför nu PMO i rasande fart. Som vi ser det är problemen så svåra att man tills vidare borde gå tillbaka till de gamla journalsystemen.
Benny Ståhlberg, primärvårdschef för Region Skåne, hävdar däremot att problemen går att lösa:
– Vi tar allvarligt på kritiken. Men vi har redan PMO på cirka 30 vårdcentraler, och vissa har mer bekymmer än andra.
– Det handlar egentligen om två olika saker. Den ena är att det alltid är ovant att gå över till ett nytt system. Där ska vi ge utbildning och information, till exempel om kortkommandon som gör att man kan minska på musklicken. Den andra är att vissa saker i systemet inte är färdiga och måste förbättras. Där ska vi lägga press på leverantören så att han åtgärdar detta.
Utgångsläget är att primärvården i Skåne har fem olika journalsystem bara på de offentliga vårdcentralerna, plus ytterligare några på de privata. Vissa av dem är så gamla att det är problem med licenser och support. Tanken med ett nytt, enhetligt journalsystem är att journalen följer med patienten genom hela primärvården.
Någon återgång till det gamla är varken önskvärd eller möjlig, säger han:
– De gamla systemen uppfyller inte dagens krav, och att sätta igång en ny upphandling tar för lång tid. Det finns ingen väg tillbaka.