Artikeln, som den är presenterad i pappersutgåvan av Läkartidningen, är svår att åskådliggöra tydligt här. För att få en riktig bild av enkätens innehåll och för att att se frågor, svar, och kommentarer hänvisar vi till den bifogade pdf:en.