Geriatrikboken är en efterlängtad bok. Lars-Olof Wahlund skrev den tillsammans med andra läkare efter sin välkända debutbok inom geriatrik 2006 (som heter Praktisk geriatrik).

Professor Lars-Olof Wahlund inleder boken med betoning att för några decennier sedan ansågs medicinska åtgärder vara meningslösa om en patient var över 80 år. Denna inställningen har ändrats radikalt.

Därför behövs en praktisk bok inom geriatrik, läran om det sjuka åldrandet.

Innehållsförteckningens 16 kapitel med rubriksättning är relevant för breda läsargrupper. Texten är välskriven och håller den bredd som man önskar inom geriatrik från aktiva forskare, kliniker, några professores emeriti samt en doktorand och en ST-läkare. Alla kapitel håller genomgående hög vetenskaplig standard.

Den stora fördelen med boken är dess konsekventa presentation av åldrandeprocesser av gurun inom området, docenten Åke Rundgren. En annan fördel är lättfattlig genomgång av nya aspekter av ramlagarna och satsningar inom geriatriska vårdkedjan.

Jag är också imponerad av välbeskriven palliativ vård med 25 underrubriker av en erfaren kliniker och docent, Linda Björkhem-Bergman. Vi får ta del av väl beskrivna palliativa faser (tidig och sen samt livets absoluta slutskede). Det finns en kort beskrivning av alla delar inklusive behandlingsbegränsningar och konkreta omvårdnad och läkemedelsstrategi vid palliativa vård.

Man lär sig mest av sina egna misstag. Ett stort tryckfel kom in i kapitlet av Anne Ekdahl när en skala som beskriver skörhet, så kallade Clinical Frailty Scale (CFS) som normalt har 9 steg slutar av på 4 av misstag. Eftersom jag själv som nybliven professor i geriatrik forskar på skörhet och äldre så ringde jag genast Lars-Olof Wahlund och påpekade felet. Liber kommer att ha errata just med rätta skalan. Annars skulle det vara utopin eller den ultimata drömmen att man får skatta friska äldre och sluta skörhetsbedömningen vid 4 poäng på CFS, som betyder uppenbart sårbar (inte direkt beroende av andra, men begränsas i sitt liv).

Jag gillar inte heller begrepp gerasteni som man har försökt introducera i boken i samma kapitel i stället för eller vid sidan av skörhet. Det förblir oklart varför ett ytterligare begrepp behövs när skörhet började ta plats och etablera sig väl inom både klinik och forskning.

Målgruppen enligt författarna är alla intresserade av åldrandet och geriatrik som utreder och behandlar de sjukdomar som ofta drabbar äldre. Det är främst avsedd som kurslitteratur på olika vårdutbildningar inklusive läkarlinjen.