Nya läroböcker på svenska inom de medicinska specialiteterna hör inte till vanligheterna idag – inte minst inom ÖNH-fältet. Libers klassiska standardverk i ÖNH under redaktionsskap av professor Matti Anniko har redan flera decennier på nacken. Studentlitteraturs ÖNH-handboken utgavs första gången 2010. Nu finns en minilärobok i ÖNH i första hand för läkare, tandläkare under utbildning m fl tillgänglig. Boken är författad av läkaren och medicinske illustratören Ville Strååt.

Detta är inte en bok ur vilken man hämtar sin baskunskap inom ÖNH-fältet ur. Denna minilärobok är istället avsedd för den som redan har tillägnat sig god kunskap inom området men som behöver göra en snabb uppdatering inför patientmötet, seminariet eller en undervisningssituation etc.

Vi talar ofta idag om compact i olika sammanhang – detta är verkligen en lärobok med compact knowledge för compact reading and compact learning!

Boken är närmast skriven i telegramstil och är utomordentligt väl illustrerad med ett register, som gör den lätt att söka.  Sammantaget finns mer än 500 utmärkta realistiska färgillustrationer som visar anatomi och patologi. En del av färgbilderna är schematiska. Dessa är mycket välgjorda för att återge en nära verklighet. Författaren har på ett imponerande sätt arbetat fram bokens färgillustrationer.

Texten täcker 96 sidor. Även pärmarna innehåller, förutom förkortningar och viss sidhänvisning, också kunskapsinformation. Texten är uppdelad i 7 huvudavdelningar; öronsjukdomar, näs- och bihålesjukdomar, mun- & svalgsjukdomar, sjukdomar i larynx och trachea, matstrupssjukdomar, ansiktsfrakturer, samt ytlig hals o mjukdelar. Det senare avsnittet innehåller också information om huvud-/halscancer.

Varje tillstånd i textavsnittet är välillustrerat och beskriver symptom, undersökningstekniker och undersökningsfynd, hur fyndet ska hanteras, ev behandling och om tillståndet bör föranleda remiss till ÖNH. Även de undersökningstekniker som beskrivs i de olika organavsnitten illustreras föredömligt. Ett exempel på en text-/bildsida finns här bredvid och beskriver del av sinuitavsnittet.

Det finns inga egentliga sakfel i texten. Dock finns en skönhetsfläck – nästan en hel sida ägnas åt Antinitus-plåstret som lanserades för några år sedan, dvs det plåster som placerat bakom örat skulle bota tinnitus. Det finns dock inget vetenskapligt underlag som styrker detta och idag får inte plåstret säljas i Sverige. I nästa upplaga bör den här sidan användas för mera relevant ÖNH-kunskap.

Sammanfattningsvis en synnerligen välillustrerad minilärobok om vanliga och ovanliga ÖNH-frågeställningar. I dessa tider när mycket av aktuell kunskap googlas fram kan det kännas bekvämt att ha en lite mera permanent kunskapsbank, täckande mycket av ÖNH-sfären, i rockfickan. Kanske borde också ett exemplar av den här faktasamlingen finnas på alla mottagningsrum där patienter med ÖNH-frågeställningar passerar.