Tänkvärt om våra kriser.

Sverker Sörlin, idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH i Stockholm har ställt samman ett antal av sina texter, några redan publicerade, andra nyskrivna, men alla på temat kris. Ärkesbiskop Antje Jackelén har skrivit förordet.

I fem kapitel avhandlas krisbegreppet, svenska kriser, demokratiska kriser, klimatkrisen samt finanskriser. Texterna är inte några fullständiga genomgångar, vare sig ensamma eller tillsammans, vissa är klart avsedda att påverka, men har alla det gemensamt att de ger perspektiv på begreppet kris.

Särskilt kapitlet om krisbegreppet är läsvärt. De bägge huvudsakliga innebörderna, svår utmaning eller prövning, samt att något avgörande står på spel vilket kräver att vi väljer inför framtiden, belyses ur flera olika perspektiv. Krisens olika faser beskrivs, från förvirring till i bästa fall en utveckling till det bättre när väl det mest akuta är över. En slags samhällsversion av det Cullberg beskriver i ”Kris och utveckling”…

Texterna är resonerande, fyllda av olika perspektiv, tankeväckande, har inga enkla svar, men pekar ofta på det gemensamma i flera av de kriser som världen har genomgått och genomgår. Språket är vackert och precist.

Läs boken, låt tankarna löpa, reflektera och ta ställning!