»Utan att jag märkt det har åren gått, jag är mest erfaren och beslutet är nu mitt«

»Utan att jag märkt det har åren gått, jag är mest erfaren och beslutet är nu mitt«

»Jag får ibland frågan om hur det känns att besluta om liv eller död, men frågan är felställd – för det gör jag aldrig. Vad jag ibland får besluta om är olika alternativ i en given situation, som kan vara livsavgörande«, skriver Jakob Ratz Endler i sin krönika.

»Ofta spelar fem minuter för en oföding större roll än för en 80-åring«

»Ofta spelar fem minuter för en oföding större roll än för en 80-åring«

»Jag tror många av oss upplever att livet innehåller ett antal 'flaskhalsar' – trånga passager där ett fåtal minuter har stora effekter på hur livet ska komma att gestalta sig. Det kan handla om ett felsteg nedför en trappa med förödande konsekvenser, långvarig rehabilitering och livslånga men«, skriver Henrik Nyström. (1 kommentar)

Tankarna jag inte får tänka och kollegiala möten av guld

Tankarna jag inte får tänka och kollegiala möten av guld

»Möten med den erfarna och trygga distriktsläkarkollegan, den kloka och inkännande rehab-koordinatorn och psykologen som på riktigt undrar hur det är.« ST-läkaren Hanna Fernemark berättar om en tuff dag i primärvården och hur tacksam hon är för sina kollegor. (2 kommentarer)

Både adrenalin och appar kan rädda liv

Både adrenalin och appar räddar liv

Vad är det som egentligen räddar liv?, funderar Jonathan Ilicki på i sin krönika, och finner på svar: »Det som möjliggjort både hygienförbättringarna och sms-livräddarappen är vår vetenskapliga metod. Att kunna utveckla, utmana och utforska hypoteser.«

»Jag valde min mentor med hjärtat«

»Jag valde min mentor med hjärtat«

En bit in i sin specialisttjänstgöring bytte Tina Vilhelmsson specialitet – och fick en mentor på köpet. Det visade sig vara ett lyckokast. (2 kommentarer)

»Ett undertryckt fniss kunde medfört förfärande följder«

»Ett undertryckt fniss eller leende från någon av kandidaterna kunde ha medfört förfärande följder«

Mark Personne drar sig till minnes en episod från den tiden då storronder föregicks av »stressiga förberedelser och oro för eventuella reprimander« från den auktoritäre överläkaren. Denna gång fick storronden en oväntad händelseutveckling. (1 kommentar)

»Det har jag haft ända sedan min pappa sparkade mig i ryggen som barn«

»Det har jag haft ända sedan min pappa sparkade mig i ryggen som barn«

»Plötsligt faller så många bitar på plats. För som alltid finns det en människa bakom den digra medicinlistan. En människa med en livshistoria att berätta.« Frida Losell träffar en människa som har ont. Ont i kroppen, men mest kanske i själen. (1 kommentar)

»I yrket ska vi veta, trots att vi egentligen inte vet så mycket«

»I yrket är det meningen att vi ska veta, trots att vi egentligen ofta inte vet så mycket«

Nästintill hela mitt aktiva yrkesliv som kliniker hann passera innan den diagnos som jag hade utmålat som den mest fasanfulla att möta ensam en mörk journatt, presenterades framför mig likt en beskrivning i min jourläkarbok, skriver Tina Vilhelmsson.

»Jag kan inte döpa henne – jag är inte ens konfirmerad«

»Jag kan inte döpa henne – jag är inte ens konfirmerad«

»Den fem dagar gamla flickan måste nöddöpas. På rapporten några timmar tidigare gissade den samlade expertisen att hon skulle få ytterligare några dagar. Men så fladdrar medicinen med sin godtyckliga slöja och flickan har hastigt blivit sämre.« (11 kommentarer)

»Jag arbetar kliniskt och älskar det – inga planer på att börja pendla till Milano«

»Jag arbetar kliniskt och älskar det. Jag har inga planer på att börja pendla till Milano«

»Sedan redogörs för enorma arbetsprojekt man rott i land och för barnens respektive framgångsrika karriärer.« Nina Cavalli-Björkman känner utanförskap på en storslagen fest och reflekterar över hur generna troligtvis styr de olika karriärvalen. (13 kommentarer)

»Ödmjukhet kanske är en av de viktigaste egenskaperna hos en duktig läkare«

»Ödmjukhet kanske är en av de allra viktigaste egenskaperna hos en duktig läkare«

Wilma Wirén träffar »Erik« med kroniskt trötthetssyndrom, som har erfarenhet av att bli illa bemött och ifrågasatt av läkare. »Postcovidforskningen kommer lära oss mycket. Sannolikt finns det många likheter med andra postinfektiösa tillstånd. Om Erik i stället hade drabbats i dag – hade bemötandet då blivit annorlunda?«, skriver hon. (6 kommentarer)

»Patientens önskan är grunden för allt«

»Patientens autonomi får inte tappas bort på vägen«

»Utbildning, kunskap och behandlingsriktlinjer i all ära, men att respektera, se och lyssna in patientens önskan är grunden för allt. Att dela bördan och finnas där den dag och på det sätt våra medmänniskor behöver oss. Det är det läkargärningen ytterst handlar om.« (3 kommentarer)

»Så kom nu detta: han begärde att få vara ledig för en resa till Katmandu«

»Så kom nu detta: han begärde att få vara ledig i två veckor för en resa till Katmandu«

Beroendeläkaren Lars Sjöstrand får en begäran om »ledighet« från en patient som står på metadon, och inser hur hårt hållna patienter som behandlas enligt LARO är till behandlingsrutiner. (5 kommentarer)

»Det är kontrastrikt att vara doktor, vi får träffa både offer och förövare«

»Det är kontrastrikt att vara doktor, vi får träffa både offer och förövare«

»I vår läkargärning hjälper vi alla lika utan undantag – så lyder våra etiska regler. Men det är svårt för våra patienter att ta upp gamla krigsbrott – det finns ju en risk att det förflutna hinner ikapp en.« Så skriver Henrik Nyström i sin krönika, där han berättar om en patient som varit krigare. (1 kommentar)

»Trots att han inte lever pratar hon om sig själv i vi-form«

»Trots att han inte lever pratar hon om sig själv i vi-form«

»Plötsligt ser han det. Där på stolen. Hon har lämnat ett litet guldkorn där hon satt. Själsliga Jacob glider fram, plockar upp det och lägger varsamt kornet i påsen med samlingen av livets värdefulla ögonblick.« (6 kommentarer)

»... han hittade ett kryphål. 'Jag har köpt tre flaskor vodka!' ...«

»… till sist så sitter han i sin bostad och ägnar dagarna åt att läsa de senaste domedagsprofetiorna på nätet«

För vissa har pandemin varit jobbigare än för andra. Som för Nina Cavalli-Björkmans patient som lider av både cancer och psykisk sjukdom med paranoida symtom. Men han hittar sina knep, som att hälla vodka i grannens brevinkast. (1 kommentar)

»I dödens väntrum blir läkekonsten levande«

»I dödens väntrum blir läkekonsten levande«

Hematologen Anna Bergendahl Sandstedt tar ett sabbatsår, inser att hon behöver söka yrkets rötter och går till palliationen. »Jag landade i de meningsfulla samtalen, mötena som gör skillnad, och blev fem år äldre, fem år klokare, fem år bättre på att kommunicera, och jag vill tro att jag blev en sjuhelvetes mycket bättre läkare.« (4 kommentarer)

»Kanske är det så för oss läkare att vi aldrig riktigt lämnar vår profession hemma«

»Kanske är det så för oss som arbetar som läkare att vi aldrig riktigt lämnar vår profession hemma«

När Tina Vilhelmsson är på gymmet ser hon i förbigående ett oregelbundet märke på en kollegas skulderblad, och funderar i sin krönika på hur hon genom åren har tränat upp sin intuitiva erfarenhet som läkare.

»Patienten såg sig om med flackande blick«

»Patienten såg sig om med flackande blick, rakt mot mig med misstänksamhet«

»Jag körde en bil med slitna däck med dåligt mönsterdjup på vinterväglag. Minsta rörelse i fel riktning kunde ge en kaskadrörelse i en riktning dit jag inte ville.« Agmall Sarwari får väga sina ord på guldvåg för att lugna en patient som inkommit till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. (3 kommentarer)

»Jag förstår plötsligt vilka biverkningar man kan orka för att få fötterna smorda«

»Jag förstår plötsligt hur mycket biverkningar en människa kan uthärda för att få sina fötter smorda«

Trots Nina Cavalli-Björkmans tveksamhet vill patienten gärna pröva cytostatika efter canceroperationen. Det går inte så bra, blir infektioner, men patienten lever upp och kommer glädjestrålande till mottagningen – många gånger. (3 kommentarer)

1 2 3 15