»Alkoholism är en sjukdom, men det är den enda sjukdom du kan få en utskällning för att du lider av. ’Otto, du har ju för helsicke alkoholproblem! Otto, du har ju för helsicke SLE!’ En av anklagelserna låter ju mer osannolik.«

Citatet kommer från en av den svensk-amerikanske komikern Mitch Hedbergs stå-upp-shower. Jag tänker ofta på Mitch Hedberg nu för tiden. Det är jag nog ganska ensam om. Trots att han en gång spåddes bli den nya Jerry Seinfeld satte en för tidig död vid 37 års ålder punkt för hans lysande komikerkarriär år 2005. Mitch Hedberg hade ett medfött hjärtfel och när han dog spekulerades det först i om detta kunde orsakat dödsfallet. Under de tio månader då jag arbetat på Beroendeakuten på S:t Görans sjukhus i Stockholm har det funnits gott om tillfällen att tänka på Mitch Hedberg.

Det kan ha gått till ungefär så här: En patient som jag får in på remiss till Beroendeakuten kan tidigare samma dag ha blivit körd i ambulans till en medicinsk akutmottagning. Enligt ambulansrapporten hade patienten plötsligt svimmat i sitt hem och hans partner hade larmat ambulans. Väl på medicinakuten tas ett EKG som är väsentligen utan anmärkning. Inte mycket mer görs. I den sparsamma akutanteckningen och ännu sparsammare remissen konstateras att patienten visserligen kom in som larm, men väl på plats nekar patienten till att han alls skulle ha svimmat i sitt hem. Eftersom patienten nekar till någon synkopering har läkaren valt att handlägga det hela som att ingenting har hänt. Men någonting görs med patienten. Han skickas vidare till Beroendeakuten. Akutläkaren har hittat anteckningar från Beroendekliniken, patienten tycks ha ett missbruk, patienten luktar alkohol, och snabbare än någon hinner säga »inneliggande EKG-övervakning och ortostatisk blodtrycksmätning?« är patienten på väg bort från akuten, denna gång utan blåljus.

Ibland undrar jag om beroendesjukdom fungerar som ett rött skynke, som väldigt snabbt avleder mina kollegors medicinska sinne. I den senaste epikrisen fanns till exempel information om att patienten – han som påstod att han aldrig svimmat – led av minnessvikt. Närminnet var mest påverkat. Patienten kunde glömma samtal som nyss ägt rum. Sist han vårdades kunde kan glömma vilket rum på avdelningen som var hans. Att patienten nekar till någon synkopering, trots att hans sambo bevittnat den, är inte oväntat. Kanske borde han utretts som en oklar synkopering oavsett om han nu påstår att han »inte alls svimmat«, eftersom han har närminnessvikt?

På mitt underläkarvikariat på Beroendecentrum fick jag dagligen erfara att alkoholism och andra beroendesjukdomar inte riktigt är som andra sjukdomar. Alkoholism är en sjukdom, men det är en sjukdom som du både kan bli utskälld för och som kan leda till att du får sämre vård.

Om någon nu var nyfiken på vad som hände med Mitch Hedberg, så avled han inte till följd av sitt hjärtfel. Det var hans beroendesjukdom som tyvärr ledde till en för tidig död. Men patienter med beroendesjukdomar kan ha andra sjukdomar också, sjukdomar som de har rätt till fullgod vård för.