Ingenting konstigt

Ingenting konstigt

I diagnoskodningssystemet finns en sifferkombination för »oro för sjukdom« som väl skulle kunna användas på flertalet cancerpatienter. Kvinnan som just nu går in i mitt mottagningsrum har all anledning att känna rädsla, skriver Nina Cavalli-Björkman.

Ont om smärtlindring

Ont om smärtlindring

Varken morfin eller metadon hjälpte mot cancesmärtan. Först när hon fick berätta sin historia kunde plågorna lindras och patienten skrivas ut till hemmet. (4 kommentar)

Ung, sjuk och otur med skopisten

Ung, sjuk och otur med skopisten

Patienten var nog för sjuk för »poliklinisk gastroskopi och koloskopi«. Men när skopisten kom blev det ännu fler bekymmer ... (5 kommentar)

Inte så rakt på sak

Inte så rakt på sak

Den gamle anestesiologen fick en dag höra en historia från sin kollega, en långt ifrån gammal anestesiolog, skriver Bror Gårdelöf.

Ett psykiatriskt sjukhus för 40 miljoner – invånare

Ett psykiatriskt sjukhus för 40 miljoner – invånare

Hundra mil från kusten finns landets enda psykiatriska sjukhus – som ska serva cirka 40 miljoner invånare. Med tanke på att prevalensen av psykiatriska åkommor i Tanzania inte skiljer sig nämnvärt från det vi har i Sverige, leder de små resurserna till obefintlig psykiatrisk vård, berättar Hans Olsson, överläkare, med dr, nyligen hemkommen från en studieresa.

Rädda liv och sedan landa

Rädda liv och sedan landa

Frestelsen var stor att inte räcka upp handen när purserns röst i högtalaren frågade om det fanns någon läkare ombord. Men när ingen annan anmälde sig var det bara att lyda Hippokrates...(8 kommentar)

Frågor kring en sjuk gammal man

Frågor kring en sjuk gammal man

För att vara en av de »lågprioriterade« patienterna på akutmottagningen gav den sjuke 87-åringen upphov till ovanligt många frågor. (4 kommentar)

Högt i det blå

Högt i det blå

Först säkerhetsgenomgång, sedan alkoholservering – men vad vet besättningen om det finns någon läkare ombord på planet? Svaret finns i Jakob Ratz Endlers krönika. (3 kommentar)

Höga latituder – ett AT-äventyr

Höga latituder – ett AT-äventyr

Tåget – och därefter rälsbussen – med den unge AT-läkaren ombord töffade på, allt längre norrut, i snö och is, mot en alltmer annorlunda verklighet. Lars Breimer minns.

Vurpa och omvårdnad

Vurpa och omvårdnad

En vurpa under cykelturen ledde till turer i vårdsvängen, turligt nog med lyckligt utfall – så småningom. Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, rapporterar om turerna. 

Stängningsdags

Stängningsdags

Den här sagan direkt från kliniken, berättad av Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, handlar om helhetssyn – anpassad för en större helhet än den enskilda patienten.

I fablernas värld

Rovdjuren och rovfåglarna i storsjukhusets djungel av försåt och fällor inger respekt, förmedlar trygghet, sprider arbetsglädje. Klockan fem när de går ut golfklädda genom huvudingången får det inte vara för alltid, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (2 kommentar)

Små ord av stor betydelse

Små ord av stor betydelse

I Oxford för många år sedan lärde sig krönikören att använda några små ord av stor betydelse – vilket de har än i dag. (3 kommentar)

Språkets olidliga vaghet

Språkets olidliga vaghet

Ett nej är inte alltid bara ett nej när det tar vägen från läkarens mun via en tolk till patientens öra. Men vad det exakt blir, har läkaren svårt att undersöka.

Skam den som ger sig!

Skam den som ger sig!

Pillerburkar bör inte kunna öppnas hur lätt som helst – men 38 minuter...?! (6 kommentar)

Post-it pre-op bäddar för risk

Post-it pre-op bäddar för risk

En saga om säkerhet i en tidigare krönika inspirerade till denna motsvarighet, som berättar hur den gamle anestesiologen från Det Stora Sjukhuset får en hastig och olustig inblick i vissa kollegers riskbeteende. (5 kommentar)

Rötmånadens metamorfos

Rötmånadens metamorfos

På sommaren händer det: Första års ST-läkare blir biträdande överläkare på akuten, och efter kl 16.00 minskar patienternas vårdbehov på sjukhusets samtliga avdelningar, så att antalet tjänstgörande läkare kan minskas ner tills klockan blir 08.00. Jakob Endler berättar hur. (3 kommentar)

Livet före döden

Livet före döden

Vill man få ut det mesta av sina sista dagar gäller det att veta när de kommer. Det är inte lätt - men strategier finns för att hantera problemet. (3 kommentar)

Trösten är en sommargylling

Trösten är en sommargylling

Var finns tröst att finna för den som är otröstlig? De etiska regler som läkarkåren enats om att följa kräver av doktorn att bota och lindra där det är möjligt men att alltid trösta, även där det är omöjligt. Och ibland blir det möjligt – för stunden. (9 kommentar)

Med vapen i hand

Med vapen i hand

När fienden är osynlig men mycket nära får krigaren ta hjälp av doktorns vapen. Gunnar Birgegård, överläkare i hematologi, professor emeritus, berättar.