Post-it pre-op bäddar för risk

Post-it pre-op bäddar för risk

En saga om säkerhet i en tidigare krönika inspirerade till denna motsvarighet, som berättar hur den gamle anestesiologen från Det Stora Sjukhuset får en hastig och olustig inblick i vissa kollegers riskbeteende. (5 kommentar)

Rötmånadens metamorfos

Rötmånadens metamorfos

På sommaren händer det: Första års ST-läkare blir biträdande överläkare på akuten, och efter kl 16.00 minskar patienternas vårdbehov på sjukhusets samtliga avdelningar, så att antalet tjänstgörande läkare kan minskas ner tills klockan blir 08.00. Jakob Endler berättar hur. (3 kommentar)

Livet före döden

Livet före döden

Vill man få ut det mesta av sina sista dagar gäller det att veta när de kommer. Det är inte lätt - men strategier finns för att hantera problemet. (3 kommentar)

Trösten är en sommargylling

Trösten är en sommargylling

Var finns tröst att finna för den som är otröstlig? De etiska regler som läkarkåren enats om att följa kräver av doktorn att bota och lindra där det är möjligt men att alltid trösta, även där det är omöjligt. Och ibland blir det möjligt – för stunden. (9 kommentar)

Med vapen i hand

Med vapen i hand

När fienden är osynlig men mycket nära får krigaren ta hjälp av doktorns vapen. Gunnar Birgegård, överläkare i hematologi, professor emeritus, berättar.

En saga – för säkerhets skull

Sjukvården har klara regler och ett maskineri som arbetar obönhörligt för patientens säkerhet och bästa. Eller? Jakob Endler berättar en saga – för säkerhets skull.  (5 kommentar)

Mirakelmannen från Hult

Mirakelmannen från Hult

En patient, en läkare, ett besked – och ett mirakel av det mer oväntade slaget. Läs en berättelse ur levande kliniklivet. Berättarens namn är autentiskt, patientens fingerat. (3 kommentar)

Kort i vita rocken

Kort i vita rocken

När Pappa vill en sak men Ödet en annan, blir det sällan strid på skalpellen. Ulf Durling minns katastrofhjälpen som – i en nu svunnen epok – avgjorde hans val av specialitet. (3 kommentar)

Platsannonser i tiden

Platsannonser i tiden

Har någon brytt sig om att undersöka huruvida hurtiga, glassiga platsannonser förmår att rekrytera flera kandidater än de som är mera neutralt informativa? Seniorprofessorn Stephan Rössner ställer frågan – utan att finna svaret. (2 kommentar)

Stumfilm med lyckligt slut

Stumfilm med lyckligt slut

När patienten inte hör och bedövningen inte tar återstår bara att hålla handen och krama. Ulrika Nettelblad minns en insats på urologen. (3 kommentar)

Om surdeg, evidens och klinisk intuition

Om surdeg, evidens och klinisk intuition

Det finns evidens på att beprövad erfarenhet kompletterar evidensbaserad vetenskap inom såväl bakkonst som läkekonst. Lars Wahlström förklarar hur.   (8 kommentar)

Skaka inte, darra inte …

Skaka inte, darra inte …

Det finns knep som hjälper läkarkandidaten att klara tiotimmarsdagar, tentaångest och maktlöshet. Ulrika Nettelblad, läkarstuderande, förklarar. (5 kommentar)

Mitt möte med Tigern

Mitt möte med Tigern

Stjärnkirurgen, »Tigern« kallad, skulle pensionera sig samma dag som den unga kvinnliga kollegan skulle börja på thoraxkirurgen. Men det blev ändå inte så, berättar Ulla Bergholm i sin krönika.   (2 kommentar)

Ett pojkgäng och en landstingsfilt

Ett pojkgäng och en landstingsfilt

Är iskall kompetens och professionalism överlägsen inexakt mänsklig omtanke och omvårdnad? Ulrika Nettelblad ger ett exempel.     (5 kommentar)

Alla gör så gott de kan

Alla gör så gott de kan

»Våra styrkor är inte identiska bara för att vi har gått samma utbildning, och sjukvården skulle vinna på att synliggöra våra styrkor och svagheter.«(1 kommentar)

Att signalera välvilja

Att signalera välvilja

Läkarens utsträckta hand avvisas av den religiösa patienten. Vem förolämpar vem i en allt vanligare situation i den kliniska vardagen. Jakob Endler utreder.

Proffsvård på »nedgånget vandrarhem«

Proffsvård på »nedgånget vandrarhem«

En läkare i rollen som patient ser sjukvården i ett perspektiv som inte är den kliniska vardagens. Stephan Rössners rapport från uppvakningen vittnar om patienttillfredsställelse kombinerat med en häpnad över allt som trots allt är ur funktion. (3 kommentar)

Valfrihetens kärna

Valfrihet i vården är svårt, av många skäl, det finns så många parametrar att ta hänsyn till och alltför mycket osäkerhet. För vad är det vi väljer när vi väljer vård; är det person, enhet, metod? Väljer vi resultat eller upplevelse? Och vad händer sedan, när det inte går som planerat; vems blir ansvaret? 

Säkerhet – och tänkande

Säkerhetstänkande inbyggt i olika system är utmärkt. Kombinerat med eget tänkande hos användaren är det hur nyttigt som helst, skriver Jakob Endler i sin krönika.(1 kommentar)

Den nödvändiga nyfikenheten

En samvetsgrann läkare som vill förbättra sina kunskaper i yrket måste få vara nyfiken utan att bli hindrad av lagen, skriver Jakob Endler i sin krönika.(4 kommentar)